Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

OΣΦΕ: "Αναγνωρίστε τη διαφορά τιμής των παλαιών αποθεμάτων και εκδώστε πιστωτικά τιμολόγια"


ΠΡΟΣ: ΣΦΕΕ           


Αγαπητοί Συνεργάτες,

            Είναι γνωστό ότι οι Συνεταιρισμοί φαρμακοποιών ιδρύθηκαν ως μέρος της κοινωνικής οικονομίας, όχι με κερδοσκοπικό σκοπό, αλλά για την εξυπηρέτηση του σκοπού του φαρμακείου, που υποστηρίζει το ευρύτερο γενικό συμφέρον της παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης.

            Η πολυσχιδής κρίση έφερε στην επιφάνεια όλες τις δομικές στρεβλώσεις του κράτους και τις επί μέρους ιδιομορφίες των προβλημάτων και στον χώρο της Υγείας.

            Σε ένα ορίζοντα εξορθολογισμού είναι φυσικό να γίνονται και λάθη. Όταν όμως αυτά διαπνέονται από την υπερβολή και το παράλογο σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και καλύπτονται υπό τον μανδύα αποφάσεων και διατάξεων προκαλούν με τις καταστρεπτικές συνέπειές τους όλους που τους αφορούν.
            Αυτό το καθεστώς του παραλόγου υφίσταται η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου με την Αγορανομική Διάταξη και τα συνεχώς διορθωμένα Δελτία Τιμών Φαρμάκων, που επιβάλλουν
« να πουλάς φτηνότερα απ΄ όσο αγοράζεις » !

            Όταν η κοινωνική δαπάνη αντιμετωπίζεται αριθμολογικά, ουδείς ανέμενε ότι ο δικός μας χώρος θα είχε εξαιρεθεί αυτού του σχεδιασμού.

            Τα αυτονόητα καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα από την υποτίμηση των αποθεμάτων είναι εμφανή κυρίως στο χονδρεμπόριο λόγω του μικρού ποσοστού κέρδους και της μη χορήγησης χρονικού περιθωρίου διάθεσης των αποθεμάτων. Η ζημία είναι μετρήσιμη μετά την απογραφή και προκαλεί προπτωχευτική κατάσταση σε κάποιες μονάδες, σ΄ άλλες οριακά αντιμετωπίσιμη και σε άλλες επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην λειτουργία τους.

           Μια ζημιά δεν είναι ανεκτή όταν είναι υπερβολική.

          Προς αποκατάσταση μιας σχετικής ισορροπίας, στα πλαίσια της καλής μας συνεργασίας μεταξύ υμών και των Συνεταιρισμών, για την διατήρηση της ομαλής ροής φαρμάκων και την ανταπόκριση του ρόλου μας στην φαρμακευτική περίθαλψη, παρακαλούμε για την αναγνώριση της διαφοράς τιμής των παλαιών αποθεμάτων που πρέπει να τιμολογούνται με τις νέες τιμές προς τα φαρμακεία από τους Συνεταιρισμούς και την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου. Ήδη κάποιοι εξ υμών έχετε ήδη ανταποκριθεί. Κάθε Συνεταιρισμός θα γνωστοποιήσει την απογραφή των προϊόντων που υφίστανται μείωση.

            Τέλος εκφράζουμε την ελπίδα, ότι οι σχέσεις μας θα παραμείνουν σε επίπεδο λογικής, ενδυνάμωσης συνεργασίας και διεκδίκησης προσδοκιών συνύπαρξής στο νέο δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.


                       
                        Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γ. Γραμματέας

 

                           


                   
                   Σταύρος Μπελώνης
              
              


                                  
                           Δημήτριος Δαϊρούσης 
               

                                 
ΚΟΙΝ. :    ΠΡΟΕΔΡΟ Σ.Φ.Ε.Ε.  κ. ΦΡΟΥΖΗ
                ΠΡΟΕΔΡΟ Π.Ε.Φ. κ. ΔΕΜΟ
                ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
                Π.Φ.Σ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου