Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Αναβάθμιση υπηρεσιών και προσλήψεις στο Κέντρο Υγείας Δικαίων.

Θα εκσυγχρονιστεί το Κέντρο Υγείας Δικαίων προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους της περιοχής. Το Κέντρο Υγείας επελέγη να συμμετέχει στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών δημόσιας υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ» καταρτίστηκε με σκοπό να εφαρμοστεί σε Κ.Υ. που βρίσκονται σε περιοχές με υγειονομικές ιδιαιτερότητες και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής των κατοίκων, πρόγραμμα πρόληψης/προαγωγής υγείας στο πλαίσιο του Ιατρείου Γενικής Ιατρικής, αγωγή υγείας στα σχολεία (εμβολιασμοί, έλεγχος σωματομετρικών δεικτών των μαθητών κλπ), συμβουλευτική ιατρική και εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα υγιεινής και πρωτοβάθμιας φροντίδας αλλά καικατ΄οίκον νοσηλεία των χρονίως πασχόντων και εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

«Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος ο Βόρειος Έβρος ενισχύεται στον τομέα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αποτελεί προτεραιότητα» τονίζει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Δημήτρης Λαζόπουλος, επισημαίνοντας ότι «αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας στην περιοχή, τόσο με τις δράσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν όσο και με εξειδικευμένο προσωπικό που καλείται να τις υλοποιήσει».

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ελάχιστον 18 μήνες και θα υποστηρίζεται από μια επιστημονική και μια διοικητική επιτροπή παρακολούθησης. Επικεφαλής θα τεθεί ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας. Μάλιστα προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι, θα προσληφθούν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες νοσηλευτικoύ, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού.

Ειδικότερα προβλέπεται:


1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής,
1 θέση ΤΕ Μαιών,
1 θέση ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
1 θέση ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων,
1 θέση ΔΕ Βοηθ. Ιατρικών και Βιολ. Εργαστηρίων,
1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

πηγή: www.e-evros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου