Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος:  Γουτκίδης Πασχάλης, τηλ 2556031371
Αντιπρόεδρος: Τερζής Τάσος, τηλ 2551027127
Γραμματέας: Τσώκος Γιώργος, τηλ 2551045453
Ταμίας: Παπαπαναγιώτου Ολυμπία, τηλ 2551024266
Μέλη: Γεροντόπουλος Νικηφόρος
          Αθανασιάδου Εύη
          Τιάκας Κύρος
          Ζησίδης Παναγιώτης
          Ιωαννίδου Σταυρούλα