Κλίμακες REBATE

Για να υπολογίσετε το rebate που αναλογεί στο λογαριασμό σας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο (από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Λέσβου)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ REBATE