Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ


                                                                                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                                                               Χολαργός,  30-10-2012

          Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός                                                             Αριθ. Πρωτ:   76949

Διεύθυνση                 :  Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων 
Τμήμα                        : Παρακολούθησης Κατανάλωσης & Επάρκειας Προϊόντων
Πληροφορίες              :  Α. Ρομποτή
Τηλέφωνo/Fax           :  213 2040 361, 210 6549 500
e-m  email                            :  aroboti@eof.gr     


ΠΡΟΣ:   
ΣΦΕΕ      sfee@sfee.gr
ΠΕΦ        pef@otenet.gr
ΣΑΦΕΕ     gr.safee@gmail.com
ΠΣΦ        papw-gr@otenet.gr
OΣΦΕ      osfe@otenet.gr  
Π.Φ.Σ.   pfs@ath.forthnet.gr 
 ΦΣΑ grfsa@otenet.gr 
ΦΣΠ info@fsp.gr

Θέμα : Aνεπαρκής εφοδιασμός της αγοράς και υποχρεώσεις των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης.

Με αφορμή την έξαρση των ελλείψεων που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και αποδίδεται στο νέο δελτίο τιμών, ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης (φαρμακευτικές εταιρίες και φαρμακαποθήκες) ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να συμβάλλουν στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, ο οποίος αποτελεί τη βασική τους ευθύνη:
«Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου καθώς και οι χονδρέμποροι εξασφαλίζουν, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς, των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα (άρθρο 81, ΔΥΓ 3(α) 82161/ΦΕΚ 2374 Β/24-8-2012)».
Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.Δ.96/73 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Παρακαλούνται οι κατά τόπους Φαρμακευτικοί Σύλλογοι να  ενημερώσουν τον ΕΟΦ μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 31-10-2012 για τυχόν συνέχιση άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών, ούτως ώστε ο ΕΟΦ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.
                                                                                                         
Η αναπληρώτρια Δ/ντρια


 Βαρβάρα  Σταμάτη
                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου