Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                Αθήνα, 29/9/2012
ΝΠΔΔ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

                

                Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με σημερινό (7μ.μ.) έγγραφο του ΕΟΠΥΥ το οποίο σας επισυνάπτουμε, αρχίζει από την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 η εφαρμογή της δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση, για όλα τα σκευάσματα για τα οποία κυκλοφορούν αντίγραφα.

Αιφνιδιαστικά όμως σήμερα το απόγευμα, ενσωματώθηκε η εφαρμογή αυτή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει σύγχυση στους φαρμακοποιούς.

Για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να αποφευχθεί οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων από το αλαλούμ αυτό, για το οποίο ουδεμία ενημέρωση προηγήθηκε, σας καλούμε να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες:

Όσες ηλεκτρονικές συνταγές περιέχουν τέτοια φάρμακα θα πρέπει να διορθωθούν χειρόγραφα στο πεδίο των τιμών, πάνω στην ηλεκτρονική συνταγή, με βάση την ισχύουσα τιμή του φαρμάκου και όχι την τιμή αναφοράς που αναγράφεται από το σύστημα.

Εξαιρούνται βεβαίως τα φάρμακα που περιέχουν κάποια από τις 10 δραστικές, η εφαρμογή της τιμής αναφοράς των οποίων έχει αρχίσει από καιρό.

Στην κατάσταση προς τον ΕΟΠΥΥ στο τέλος του μήνα θα πρέπει να προσέξετε να αναγράφονται οι σωστές τιμές, αυτές δηλαδή που αναγράφονται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Η υπαιτιότητα για το αλαλούμ αυτό είναι της ΗΔΙΚΑ που ενσωμάτωσε την εφαρμογή αυτή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, που είναι η 1η Οκτωβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ: Πώς έχουν τα νέα δεδομένα στο φαρμακείο μετά τις αλλαγές στη φορολόγηση (παραδείγματα)


Μετά την ανακοίνωση των μέτρων προς εφαρμογή μελετούμε τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτά στο εισόδημά μας, το ποσό καθώς και την διαφοροποίηση των ποσοστών φορολόγησης
          Τα φαρμακεία στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν κάτω από 2 μορφές προσωπικές επιχειρήσεις και εταιρίες (Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) με σαφείς διαφορές στην φορολόγηση τους. Το καθεστώς λοιπόν εως και σήμερα προέβλεπε

           1.    Προσωπικές επιχειρήσεις
                   i.          Τεκμαρτός ή Εξω-λογιστικός Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος. Κάθε επάγγελμα είναι χαρακτηρισμένο κάτω από συγκεκριμένο κωδικό (ΣΤΑΚΩΔ) και υπόκειται και κάτω από διαφορετικό συντελεστή φορολόγησης, που στη δική μας περίπτωσης είναι το απαρχαιωμένο πλέον, 9%, κοινώς είναι το ποσοστό που η εφορία θεωρεί ως...

...καθαρό εισόδημα για το επάγγελμα μας πολλαπλασιαζόμενο επί του τζίρου. Πχ Έχεις 10.000 επί 9% = 900 ευρώ. Εάν περνούσες έλεγχο αυτός θα ήταν μάλλον και ο τρόπος υπολογισμού)                ii.             Λογιστικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος.  Σε αυτή την περίπτωση το καθαρό εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία προκύπτει μετά την έκπτωση των προβλεπόμενων δαπανών από το ακαθάριστο εισόδημα. (Πωλήσεις –Αγορές).

 Φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος
Μετά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος υπολογίζεται το ποσό του φόρου χρησιμοποιώντας την κλίμακα επαγγελματιών, η οποία για το έτος 2012 είναι η εξής: (Πίνακας 1)

Κλιμάκιο Εισοδήματος
Φορολ. συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου
Σύνολο
(ευρώ)

(ευρώ)
Εισοδήματος
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
5.000,00 €
0
0
5.000,00 €
-   €
7.000,00 €
10
700
12.000,00 €
700,00 €
4.000,00 €
18
720
16.000,00 €
1.420,00 €
10.000,00 €
25
2.500
26.000,00 €
3.920,00 €
14.000,00 €
35
4.900
40.000,00 €
8.820,00 €
20.000,00 €
38
7.600
60.000,00 €
16.420,00 €
40.000,00 €
40
16.000
100.000,00 €
32.420,00 €
Ανω των 100.000
45
Πίνακας 1 Κλιμακα φορολογίας για εισοδήματα του 2011
Εισόδημα
Φόρος 2012
Φορος 2011
Διαφορά Φόρου
% Διαφορά
6000
100
0
100 €

8000
300
0
300 €

10000
500
0
500 €

15000
1240
540
700 €
129,63%
20000
2420
1680
740 €
44,05%
30000
5320
4480
840 €
18,75%
40000
8820
8000
820 €
10,25%
50000
12620
11800
820 €
6,95%
100000
32420
31600
820 €
2,59%
  
  Πίνακας 2- Σύγκριση φόρων 2011-2012 (Ατομικές επιχειρήσεις)


Με μια σύντομη ματιά είναι σαφές ότι τα μεσαία εισοδήματα (15000-30000) δέχονται την μεγαλύτερη επιβάρυνση, ενώ από πλευράς εταιριών δεν αλλάζει κάτι παρά μόνο για τις επιχειρηματικές αμοιβές των μετόχων των εταιριών οι οποίοι θα φορολογηθούν με την πιο πάνω κλίμακα.     
Για τους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα:
Τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας με συντελεστή 20%.
Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στα καθαρά κέρδη που απομένουν αφού αφαιρεθεί και η επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.
Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής κάθε δικαιούχου εταίρου στο πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών της εταιρίας, που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.
Η αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής είναι υποχρεωτική, καθόσον πρόκειται για συγκεκριμένο τρόπο φορολογίας των κερδών του νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται, κάθε έτος, από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός


Ο.Ε ή Ε.Ε με 2 μέλη από 50%
Εισόδημα
φυσικό πρόσωπο
εταιρία
επιχ αμοιβη
φορος επιχ αμοιβ
συνολο εταιρίας


6000
           100,00 €
600
                       1.500 €
0
                600,00 €
-           500,00 €
-500%
8000
           300,00 €
800
                       2.000 €
0
                800,00 €
-           500,00 €
-167%
10000
           500,00 €
1000
                       2.500 €
0
             1.000,00 €
-           500,00 €
-100%
15000
        1.240,00 €
1500
                       3.750 €
0
             1.500,00 €
-           260,00 €
-21%
20000
        2.420,00 €
2000
                       5.000 €
0
             2.000,00 €
            420,00 €
17%
30000
        5.320,00 €
3000
                       7.500 €
250
             3.500,00 €
         1.820,00 €
34%
40000
        8.820,00 €
4000
                     10.000 €
500
             5.000,00 €
         3.820,00 €
43%
50000
      12.620,00 €
5000
                     12.500 €
790
             6.580,00 €
         6.040,00 €
48%
100000
      32.420,00 €
10000
                     25.000 €
3670
           17.340,00 €
       15.080,00 €
47%

Πίνακας 3 Σχέση φόρων μεταξύ Εταιρίας και Ατομικής επιχείρησης
Ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει το φορολογικό όφελος που είχε κάποιος από την μετατροπή της προσωπικής επιχείρησης σε κάποια εταιρική μορφή. Αν για παράδειγμα μία εταιρία είχε καθαρά κέρδη 100.000 το μισό των κερδών εως και σήμερα φορολογείτο στην εταιρία με 20% δηλαδή 100.000/2=50.000 επί 20%= 10.000 ευρώ φόρος. Ενώ το υπόλοιπο 50% των κερδών διαιρείται στα εταιρικά μερίδια των μετόχων  στον αριθμό των μετόχων. Στην περίπτωση του παραδείγματος μας οι μέτοχοι είναι 2 και με 50% συμμετοχή ο καθένας άρα 50.000/2=25.000. Αν πχ ήταν 3 οι μέτοχοι με 51% ο πρώτος,25% ο δεύτερος και 24% ο τρίτος τα 50.οι επιχειρηματικές αμοιβές θα διαμορφώνονταν ως εξής:


διαν. Κέρδη
Μέτοχοι
ΠΟΣΟΣΤΑ
Επιχειρηματική αμοιβή
50000
Α
51%
25500
Β
25%
12500
Γ
24%
12000

Η επιχειρηματική αμοιβή προστίθεται στο προσωπικό εισόδημα του κάθε μετόχου και φορολογείται στην προσωπική δήλωση του καθενός κάτω από την κλίμακα (πίνακας 1) Είναι σαφές από τον πίνακα 3 ότι πάνω από κάποια εισοδήματα η μετατροπή της  ατομικής επιχείρησης ήταν επιβεβλημένη διότι η φορολογική επιβάρυνση ήταν αξιοσημείωτη.
Θα πρέπει να τονίσω ότι το παραπάνω παράδειγμα αναφέρεται σε εταιρία μεταξύ 2 μετόχων, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονισθεί διότι το τελικό όφελος από την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης είχε να κάνει και με το αριθμό των εταίρων που θα μετείχαν στην επιχείρηση, όσο περισσότεροι τόσο μεγαλύτερο και το όφελος διότι το σύνολο της επιχειρηματικής αμοιβής θα επιμεριστεί στο σύνολο των μετόχων και θα φορολογηθεί σε μικρότερες κλίμακες.2013
Πάμε όμως τώρα στα σημερινά δεδομένα. Με βάση τα δημοσιεύματα μιλάμε για φορολογική εξομοίωση σε ένα ποσοστό φορολόγησης στο 35%.
Ας μελετήσουμε λοιπόν τη διαφορά και τις μεταβολές που θα επέλθουν σε Ατομικές επιχειρήσει και εταιρίες ξεχωριστά:
Α. Ατομικές επιχειρήσεις      
Εισόδημα
Φορος 2013
Φόρος 2012
Φορος 2011
Διαφορά Φόρου
% Διαφορά
6000
2100
100
-   €
2.000 €
2000%
8000
2800
300
-   €
2.500 €
833%
10000
3500
500
-   €
3.000 €
600%
15000
5250
1240
540 €
4.010 €
323%
20000
7000
2420
1.680 €
4.580 €
189%
30000
10500
5320
4.480 €
5.180 €
97%
40000
14000
8820
8.000 €
5.180 €
59%
50000
17500
12620
11.800 €
4.880 €
39%
100000
35000
32420
31.600 €
2.580 €
8%

Πίνακας 4 Μεταβολή φόρων 2013 και προηγούμενων  χρήσεων σε ατομικές επιχειρήσεις

Β. Εταιρικά σχήματα

Ο.Ε ή Ε.Ε με 2 μέλη από 50%
Εισόδημα
εταιρία
επιχ αμοιβη
φορος επιχ αμοιβ
συνολο εταιρίας
Φορος 2013
ΔΙΑΦΟΡΑ
% ΔΙΑΦ
6000
600,00 €
1500
0
600,00 €
2100
1.500,00 €
+250%
8000
800,00 €
2000
0
800,00 €
2800
2.000,00 €
+250%
10000
1.000,00 €
2500
0
1.000,00 €
3500
2.500,00 €
+250%
15000
1.500,00 €
3750
0
1.500,00 €
5250
3.750,00 €
+250%
20000
2.000,00 €
5000
0
2.000,00 €
7000
5.000,00 €
+250%
30000
3.000,00 €
7500
250
3.500,00 €
10500
7.000,00 €
+200%
40000
4.000,00 €
10000
500
5.000,00 €
14000
9.000,00 €
+180%
50000
5.000,00 €
12500
790
6.580,00 €
17500
10.920,00 €
+166%
100000
10.000,00 €
25000
3670
17.340,00 €
35000
17.660,00 €
+102%

Πίνακας 5 Μεταβολή Φορολογικής επιβάρυνσης σε Εταιρικά σχήματα

Θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει υπολογιστεί καμία φοροελάφρυνση


Τελικά συμπεράσματα
·         Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται υπό καθεστώς ‘’Χημειοθεραπείας’’ μη εκλεκτικό αποτέλεσμα
·         Η αύξηση του ποσοστού φορολόγησης στο 35% θα αυξήσει απλά το κύμα εξόδου των εταιριών προς τρίτες χώρες θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας με άμεση επίπτωση στα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων, που θα δουν τα λιγοστά έσοδα να γίνονται απλά λιγότερα πολύ γρήγορα. Ο όλος μηχανισμός αποδόμησης θυμίζει την αγορά ενός αμαξιού με σκοπό την χρήση του για την εμπορία ανταλλακτικών.
·         Τα καλά νέα είναι είναι πως κάτω από αυτές τις συνθήκες καμία ξένη εταιρία δεν μπαίνει στο παιχνίδι, αλλά από την άλλη και καμία Ελληνική δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει, αφού πλέον το μεγάλο όφελος από την φορολογική ελάφρυνση εκμηδενίζεται αυτομάτως
·         Η μετάφραση του νέου φορολογικού συστήματος υπό το ποσοστό 35% υποδεικνύει στο μέσο Έλληνα επιχειρηματία πως αν αποφασίσει να μην κλείσει την επιχείρησή του υπάρχουν 2 οδοί που μπορεί να ακολουθήσει: Α. ή δίνει τα λεφτά στην Εφορία Β. ή δίνει τα λεφτά στην πραγματική οικονομία δηλαδή αγοράζει εμπορεύματα. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως διότι τα εμπορεύματα αυτά πρέπει να πληρωθούν
·         Η κατάσταση για τα φαρμακεία κάτω από το συγκεκριμένο πλαίσιο φορολόγησης γίνεται απλά απαράδεκτη. Διότι αν για παράδειγμα καθαρών κερδών 40.000 πρέπει να πληρώσεις φόρο 14000 (Πινακας 5) συν την προσαύξηση 55% (διότι όλα τα ποσά που ανέφερα είναι άνευ προσαύξησης)άλλα 7700 με ΕΤΑΚ και φόρο επιτηδεύματος 2 ετών το ποσό φθάνει στις 23.500
Τώρα αν αναλογιστεί κανείς ότι αγοράζεις και ο ΕΟΠΥΥ σε πληρώνει στην καλύτερη με 90 ημέρες πίστωση σημαίνει ότι οι 3 μήνες είναι μείον 10000 στο τέλος, οπότε φόρος και πίστωση ΕΟΠΥΥ σε κοστίζουν 33500 από τα 40000 κολλαριστά χαρτονομίσματα που νομίζει πως κέρδισες. Με τα 6500 ευρώ μπορείς να δοκιμάσεις να αγοράσεις τα φάρμακα 3 μηνών από τον προμηθευτή σου που πρέπει να σε περιμένει με τη σειρά του και αυτός 90 ημέρες για να μην σκάσεις σαν το μπαλόνι! Παναγιώτης Ζαρογουλίδης
Φαρμακοποιός, ΜΒΑ