Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

ΑΠΟ 15-4-11 ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΚΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΟΠΑΔ ΟΑΕΕ

Θέμα: Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ από 1-4-2011
Σχετικό: Έγγραφο μας με αριθμ. Πρωτ.Γ55/836/21-3-2011
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού  εγγράφου σας γνωρίζουμε  ότι, από 1-4-2011 ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ θα εκδίδουν είτε,
α) ηλεκτρονικές συνταγές επιλέγοντας ως φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε
β) συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τα συνταγολόγια του Ιδρύματος που θα τους διατεθούν.
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι από 15-4-2011 δεν θα γίνονται δεκτές οι συνταγές που αναγράφονται στα λευκά έντυπα των ανωτέρω ιατρών
.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ REBATE


Ενόψει της εφαρμογής του Νόμου 3918/2011 για τις "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις", επαναδημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας το άρθρο 34 που αφορά στο ποσό επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 34

Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια:
α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, ή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.
β) «Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Κλάδους Υγείας των
Φ.Κ.Α., ατομικά ή συλλογικά.
γ) «Οφειλές σε φαρμακεία»: τα ποσά που οφείλουν οι Κλάδοι Υγείας των Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία, που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.
δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε΄ και Ν. 3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού τού κάθε φαρμακείου από τη φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε Κλάδου Υγείας Φ.Κ.Α.
ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα.
στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., με βάση καθορισμένη κλίμακα.

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 1/5/11

Το ΔΣ του ΦΣ Έβρου, στη σημερινή (30/3/2011) του συνεδρίαση και συνεκτιμώντας:

  • Την δέσμευση μέσω χρονοδιαγράμματος του ΟΠΑΔ για εξόφληση 4 μηνών ως το τέλος Απριλίου και άλλων 2 μηνών τον Αύγουστο
  • Την εκταμίευση 1.150.000 ευρώ προς την ΥΠΑΔ Εβρου για τις πληρωμές των λογαριασμών των φαρμακείων
  • Τα δεδομένα οφέλη που θα προκύψουν από την μετατροπή του ΟΠΑΔ σε ασφαλιστικό ταμείο (πάγιο αίτημα των φαρμακοποιών)
  • Την απόφαση του ΠΦΣ για αναστολή των κινητοποιήσεων με την έναρξη των πληρωμών
  • Τις αποφάσεις των Φαρμακευτικών Συλλόγων όμορων νομών
  • Το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τους φαρμακοποιούς του Έβρου απέναντι στην τοπική κοινωνία και τους ασφαλισμένους
αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει στην απόφαση της αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ από 1/4/2011, αλλά να δώσει έναν ακόμη μήνα περιθώριο ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες να τηρήσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει πλέον και γραπτώς απέναντί μας. Αν μέχρι 30/4/2011 δεν έχουν εξοφληθεί οι 4 μήνες του χρονοδιαγράμματος, αμετάκλητα πλέον θα προχωρήσουμε σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων από 1/5/2011.
Ταυτόχρονα, αποφάσισε να δώσει ένα ακόμη μήνα παράταση και στα τρία υπόλοιπα ταμεία για τα οποία είχε αποφασιστεί η διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων (ΤΣΑΥ, ΤΥΔΕ, ΤΑΣ), προκειμένου να μπορέσουν κι αυτά να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους για καταβολή των οφειλομένων.

Εκ του ΔΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον επίσημο κατάλογο της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου των λειτουργούντων φαρμακείων στον νομό Έβρου και τις θέσεις που δημιουργούνται σύμφωνα με το νέο νόμο (ν 3918/11) του υπουργείου υγείας, όπου πλέον ορίζεται η πληθυσμιακή αναλογία ως 1 φαρμακείο ανα 1000 κατοίκους.
Σύμφωνα με τον κατάλογο αυτόν τα μέρη όπου υπάρχει ήδη λειτουργών φαρμακείο και δημιουργούνται επιπλέον θέσεις είναι τα εξής:
Πέπλος 1 θέση
Φέρες 1 θέση
Ελληνοχώρι 1 θέση
Ορεστιάδα 3 θέσεις
Μικρό Δέρειο 1 θέση

Εκ του ΔΣ

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΠΦΣ: ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΑΔ


Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καλεί την Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και να ξεκινήσουν επιτέλους οι ροές των λογαριασμών των φαρμακείων, προκειμένου να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του Δημοσίου.

Ο Π.Φ.Σ. με απόφαση του καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αποπληρωμής των λογαριασμών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ, και να αναστείλουν την κινητοποίηση μόλις ξεκινήσει η ροή των πληρωμών.
Οι φαρμακοποιοί είναι θετικοί υπό προϋποθέσεις στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών του ΟΠΑΔ, για την κάλυψη των πολύμηνων οφειλών προς τα φαρμακεία.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον υπουργό Υγείας κ. Λοβερδο και τον υφυπουργό κ. Τιμοσίδη, και σε ανοικτή επικοινωνία με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινιδη, οι φαρμακοποιοί ζήτησαν συγκεκριμένες ενέργειες πληρωμών.

Ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ κ. Σουλιώτης με έγγραφο του προς τον Π.Φ.Σ. δεσμεύθηκε για τις πληρωμές ως εξής:
1ον, υπεγράφησαν χθες χρηματικά εντάλματα ύψους 100 εκατ. € για την πληρωμή φαρμακοποιών σε όλη τη χώρα. Τα χρήματα αυτά αφορούν τους λογαριασμούς του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2011. Λόγω της μετατροπής του ΟΠΑΔ σε ασφαλιστικό ταμείο, η πληρωμή των φαρμακείων  θα γίνεται εφ' εξής απ' ευθείας από τις περιφερειακές υπηρεσίες, με την όλη διαδικασία να ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2ον, για τον προγραμματισμό της κάλυψης των υποχρεώσεων του Οργανισμού μέχρι τις 31/12/2010, υλοποιείται άμεσα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για πρόσθετη χρηματοδότηση του ΟΠΑΔ και, στη βάση αυτής, θα καταβληθούν οφειλές που αντιστοιχούν σε λογαριασμούς μέχρι και τον Οκτώβριο τον 2010 (υποβολές Νοεμβρίου 2010), τον Απρίλιο του 2011. Οι λογαριασμοί του τελευταίου διμήνου του 2010 θα εξοφληθούν εντός του Αυγούστου του 2011.
Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι, παράλληλα, θα εξοφλούνται εντός 45 ημερών οι τρέχουσες υποβολές λογαριασμών για το 2011.
Ο Π.Φ.Σ. εκτιμά ως θετικές τις εξελίξεις:
Α) Σε θεσμικό επίπεδο με την ίδρυση του ΟΠΑΔ ως ταμείο, την ΚΥΑ που επιταχύνει την πληρωμή των φαρμακείων.
Β) Σε επίπεδο πληρωμών εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του κ. Σουλιώτη.

Οι φαρμακοποιοί για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν ότι ενεργούν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Τώρα πια εναπόκειται στη συνέπεια της Πολιτείας να αποδείξει ότι θα τηρήσει τα υπεσχημένα και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ


ΠΡΟΣ:τον Πρόεδρο του ΠΦΣ, κο Θ. Αμπατζόγλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας και έπειτα από συνεννόηση και ενέργειες του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα θέλαμε να επαναδιστυπώσουμε τον προτεινόμενο προγραμματισμό των πληρωμών των υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ προς τους φαρμακοποιούς ως εξής:

1ον, όπως αναφέρεται στην αττό 23/3/2011 επιστολή μας, υπεγράφησαν εχθές χρηματικά εντάλματα ύψους 100 εκατ. € για την πληρωμή φαρμακοποιών σε όλη τη χώρα. Τα χρήματα αυτά αφορούν τους λογαριασμούς του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2011. Όπως ήδη γνωρίζετε, λόγω της μετατροπής του ΟΠΑΔ σε ασφαλιστικό ταμείο, η πληρωμή των μελών σας θα γίνεται εφ' εξής απ' ευθείας από τις περιφερειακές μας υπηρεσίες, με την όλη διαδικασία να ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2ον, για τον προγραμματισμό της κάλυψης των υποχρεώσεων του Οργανισμού μέχρι τις 31/12/2010, υλοποιείται άμεσα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για πρόσθετη χρηματοδότηση του ΟΠΑΔ και, στη βάση αυτής, θα καταβάλλουμε οφειλές που αντιστοιχούν σε λογαριασμούς μέχρι και τον Οκτώβριο τον 2010 (υποβολές Νοεμβρίου 2010), τον Απρίλιο του 2011. Οι λογαριασμοί του τελευταίου διμήνου του 2010 θα εξοφληθούν εντός του Αυγούστου του 2011.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι, παράλληλα, θα εξοφλούνται εντός 45 ημερών οι τρέχουσες υποβολές λογαριασμών για το 2011.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Κυριάκος Σουλιώτης
Δημοσιεύτηκε: 28/03/2011

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΟΠΑΔ

Με έγγραφο που απέστειλε ο ΟΠΑΔ στον ΠΦΣ, στις 23/3/2011 ενημερώνει ότι υπεγράφησαν χρηματικά εντάλματα ύψους 100 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των φαρμακείων σε όλη τη χώρα. Η πληρωμή των φαρμακείων θα γίνεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες (ΥΠΑΔ), με τη διαδικασία να ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Είμαστε σε αναμονή. Για τις όποιες εξελίξεις θα ενημερωθείτε άμεσα.

Εκ του ΔΣ

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ

Από τα φαρμακεία του ΙΚΑ στην Αθήνα θα μπορούν να προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ τα φάρμακα υψηλού κόστους κατά τη διάρκεια της αναστολής της επί πιστώσει χορήγησής τους από τα φαρμακεία, μετά από συμφωνία ΙΚΑ και ΟΠΑΔ.
Το μέτρο αυτό ενδεχομένως να ισχύσει και στην περιφέρεια μετά την 1η Απριλίου, οπότε θα προχωρήσουμε και οι υπόλοιποι φαρμακευτικοί σύλλογοι στην αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στον ΟΠΑΔ.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την αντίστοιχη ανακοίνωση, όπου αναφέρει και ποια φάρμακα συγκεκριμένα θα χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ.

ΙΚΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σχετικά:
1.  Το  Γ55/780/28.06.2010  έγγραφο  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  με  τίτλο: ««Μη  αποζημίωση
φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από
τον  ΕΟΦ  Περίληψη  Χαρακτηριστικών  του  Φαρμακευτικού  Προϊόντος,  από  το  ΙΚΑ‐
ΕΤΑΜ»
2.Νόμος Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α’93)  άρθρο 8 παρ.4
3.  Το  Γ55/640/24.07.2008  έγγραφο  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  με  τίτλο:   «Ενδείξεις για τις οποίες η
δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς»4.  Το  Γ55/645/02.09.2008 έγγραφο του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με τίτλο: «Ενδείξεις για τις οποίες η
δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς»
Θέτουμε  υπόψη  σας  ότι  κατά  τον  έλεγχο  της  συνταγογραφίας  έχουν
παρατηρηθεί  αυξημένα  περιστατικά  συνταγογράφησης  φαρμάκων  που  δεν
καλύπτονται από την Κοινωνική Ασφάλιση. Κατόπιν αυτού με το παρόν έγγραφο σας
υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΤΑΑ

Σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε το ΕΤΑΑ στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου, η κατάθεση των συνταγών όλων των τομέων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΥΔΕ, ΤΑΣ, ΤΣΑΥ) θα πρέπει να γίνεται μέσω του Συλλόγου και μέχρι τις 10 κάθε μήνα. Με αυτή την προϋπόθεση δεσμεύονται ότι θα πληρώνουν τα φαρμακεία μέσα σε 60 ημέρες, καθώς θα γλιτώνουν φόρτο εργασίας.
Κατόπιν τούτου σας ζητούμε να μας αποστείλετε όλες τις συνταγές αυτών των ταμείων (σε ξεχωριστό φάκελο για το καθένα και με πλήρη στοιχεία) το πολύ μέχρι τις 5/4/2011, διότι χρειάζεται στη συνέχεια να συγκεντρωθούν οι φάκελοι και να γίνουν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις.
Πάνω στον κάθε φάκελο θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφονται τα στοιχεία του φαρμακείου, καθώς και τα εξής:
  • Ο αριθμός των συνταγών
  • Η συνολική τους αξία
  • Η αξία της συμμετοχής των ασφαλισμένων
  • Το τελικό αιτούμενο ποσό
όπως στον πίνακα παρακάτω:

Αριθμός συνταγών
Συνολική Αξία
Συμμετοχή
Αιτούμενο ποσό

Φάκελοι που θα αποστέλλονται χωρίς την αναγραφή των πιο πάνω στοιχείων θα επιστρέφονται στα φαρμακεία και θα επανυποβάλλονται τον επόμενο μήνα. Καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν υπάρχει οργανωμένο γραφείο στο σύλλογο και μόνιμος υπάλληλος ο φόρτος εργασίας (που θα είναι ιδιαίτερα υψηλός) θα πέσει στα μέλη του ΔΣ, οπότε παρακαλούμε να διευκολύνετε τη διαδικασία όσο μπορείτε, καθώς γίνεται για το συμφέρον σας.
Μπορείτε να μην στέλνετε συνταγές κάθε μήνα, εφόσον δεν έχετε αρκετές, αλλά ο Σύλλογος θα υποβάλει κάθε μήνα συγκεντρωτικές καταστάσεις για όσα φαρμακεία επιλέγουν να στείλουν, ώστε να πάψει το φαινόμενο της αποστολής τους 2-3 φορές το χρόνο.
Να υπενθυμίσουμε ότι ισχύει ακόμη η απόφαση του ΔΣ για την από 1/4/2011 αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε ΤΣΑΥ, ΤΑΣ, ΤΥΔΕ και φυσικά στον ΟΠΑΔ.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Εκ του ΔΣ

Τρίτη 22 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

Το ΙΚΑ εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3918/2011. Μεταξύ άλλων, ορίζει ότι οι ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ, καθώς και οι γιατροί του ΙΚΑ θα προμηθευτούν από 1/4 συνταγολόγια (2 και 1 αντίστοιχα), οπότε με αυτό τον τρόπο θα δοθεί τέλος στις απλές συνταγές που εξέδιδαν μέχρι τώρα. 
Ακόμη, επισημαίνεται και εδώ ότι απαιτείται η αναγραφή δοσολογίας ακόμη και στο ένα κουτί (γεγονός που περιμένουμε να διευκρινιστεί από το υπουργείο, βέβαια).
Τέλος, αναφέρεται ότι και το ΙΚΑ θα ξεκινήσει την εφαρμογή του Rebate από τον Μάρτιο του 2011.

Διαβάστε όλη την εγκλύκλιο ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΔ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
Ν.Π.Δ.Δ.
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ
                                                                                    Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011
                                                                                                Προς
                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
                                                                       
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Την Παρασκευή 18/3/2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΑΔ συνάντηση των Φαρμακευτικών Συλλόγων Π.Φ.Σ. και Φ.Σ.Π., με τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ και συζητήθηκε αφενός μεν το παράρτημα της Συλλογικής Σύμβασης που αφορά την υποβολή των συνταγών και αφετέρου οι τεράστιες καθυστερήσεις των πληρωμών μας.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με το υπογραφέν από 25/2/2011 παράρτημα της Σ.Σ. μεταξύ ΟΠΑΔ και Φαρμακευτικών συλλόγων, δεν δύναται κανείς φαρμακοποιός να καταθέτει συνταγές απ’ ευθείας στο Δημόσιο, παρά μόνο μέσω Συλλόγων.
Επίσης, οι πληρωμές πλέον του ΟΠΑΔ προς τους φαρμακοποιούς, για όσους συλλόγους έχουν διανεμητικό λογαριασμό, θα γίνεται μέσω συλλόγων.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος που αναφέρεται στις καθυστερήσεις των πληρωμών μας από τον ΟΠΑΔ, κατατέθηκε εκ μέρους του Προέδρου του ΟΠΑΔ η εξής πρόταση:
       - Να πληρωθούν τα χρωστούμενα του 2010 σε δυο δόσεις. Η πρώτη δόση, να καταβληθεί μέχρι31/5/2011 και θα αφορά τους μήνες εκτέλεσης συνταγών μέχρι και Οκτώβριο 2010. Η δεύτερη δόση να καταβληθεί μέχρι 30/9/2011 και θα αφορά συνταγές που εκτελέστηκαν Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010. Τα χρήματα αυτά, ο ΟΠΑΔ θα τα λάβει από το Υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή δυο ομολόγων, τα οποία θα ρευστοποιήσει το υπουργείο και θα δώσει μετρητά στον ΟΠΑΔ.
       - Να ξεκινήσει άμεσα πληρωμές λογαριασμών που αφορούν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011 και ακολούθως τον Μάρτιο κ.λπ., από τους οποίους όμως θα κατακρατείται το rebate

ΠΦΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αθήνα, 21/3/2011 
Αριθμ. Πρωτ. 3097

ΠΡΟΣ
- Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης
Κύριο Γιώργο Κουτρουμάνη
- Γενική Γραμματέα
           Κοινωνικών Ασφαλίσεων
           Κυρία Αθηνά Δρέττα

  
Στον Ν. 3918/11 το άρθρο 72 παρ. 1 ορίζει:
"Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται στο π.δ. 121/2008."
Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει από πλευράς Υπουργείου Εγκύκλιος προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, η οποία να διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται η αναγραφή δοσολογίας στην περίπτωση συνταγογράφησης ενός κυτίου, γιατί είναι προφανές ότι το ένα κυτίο δεν μπορεί να διαμοιραστεί. Μέχρι σήμερα.....
τα ταμεία, οι συνταγογράφοι γιατροί και οι φαρμακοποιοί εφήρμοζαν τις οδηγίες του υπουργείου με βάση το έγγραφο το οποίο επισυνάπτουμε.
Επειδή ορισμένες φαρμακευτικές υπηρεσίες ταμείων, διερμηνεύοντας στρεβλά το νόμο, απαιτούν την αναγραφή δοσολογίας ακόμα και στην περίπτωση ενός κυτίου, οδηγούμαστε σε αδυναμία εκτέλεσης συνταγών με αποτέλεσμα την καθημερινή ταλαιπωρία δεκάδων χιλιάδων ασφαλισμένων.
Παρακαλούμε για τις επείγουσες ενέργειές σας και την αποστολή επείγουσας οδηγίας προς τα ταμεία.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΦΣ
                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΔ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 21/3/2011
Αριθμ. Πρωτ. 3099 

ΠΡΟΣ
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

Πραγματοποιήθηκε Παρασκευή 18/3/2011 η συνάντηση του πρόεδρου του ΟΠΑΔ κ. Σουλιώτη με το προεδρείο του ΠΦΣ, παρουσία και των Προεδρείων Αττικής, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, σχετικά με τα θέματα ΟΠΑΔ – Φαρμακοποιών.


ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:
Σε ό,τι αφορά τα θέματα των πληρωμών καταθέσαμε στον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κατάσταση με τις πληρωμές και τις καθυστερήσεις ανά φαρμακευτικό Σύλλογο.
Ο κ. Σουλιώτης μάς ενημέρωσε ότι υπήρξε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη και παράγοντες του Γενικού   Λογιστηρίου του κράτους, όπου αποφασίστηκε η έκτακτη χρηματοδότηση του ΟΠΑΔ, έτσι ώστε να αποπληρώσει τις οφειλές προς τα φαρμακεία για το 2010.
Ο κ. Σουλιώτης ανέφερε ότι το β’ 15μερο του Μαΐου θα πληρώσει όλες τις οφειλές του ΟΠΑΔ προς τα φαρμακεία για τις συνταγές μέχρι και Οκτώβριο του 2010 και το β’ 15μερο του Σεπτεμβρίου θα πληρώσει όλες τις οφειλές του ΟΠΑΔ για τις συνταγές του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2010.
Παράλληλα, μας ενημέρωσε ότι από το κονδύλι που αφορά τον ΟΠΑΔ ΤΟΥ 2011 είναι έτοιμος να πληρώσει τις συνταγές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011. Οι πληρωμές αυτές θα γίνουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όπως υποστήριξε.
(Για τις συνταγές αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση έκπτωσης – rebate)

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΥ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΒΕΒΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 10/3/2011 
Αριθμ. Πρωτ. 3032 
ΠΡΟΣ
Υπουργό Οικονομικών
κύριο Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Κοινοποίηση:
Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κύριο Ανδρέα Λοβέρδο

Σχετικό: Επικαιροποιημένο Μνημόνιο 4, Σελ. 119


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στη σελ. 119 του Επικαιροποιημένου Μνημονίου 4 (Δράσεις για την 8η αξιολόγηση) αναφέρεται επί λέξει: "Από το 2012 τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ΄ αποκοπή ποσό ή μια κατ΄ αποκοπή αμοιβή σε συνδυασμό με ένα μικρό περιθώριο κέρδους με στόχο τη συνολική μείωση κέρδους σε όχι περισσότερο από 15%".

Διατυπώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας και οι παρατηρήσεις μας έχουν ως εξής:
1. Το profit margin (μικτό περιθώριο κέρδους) είναι 22% και ήδη με το Νόμο 3918/11 θεσπίζεται έκπτωση από τους φαρμακοποιούς προς τα Ασφαλιστικά ταμεία της τάξης του 4,5% μεσοσταθμικά. Δηλαδή το μικτό περιθώριο κέρδους σήμερα διαμορφώνεται σε 18,5-20%.
Το κέρδος αυτό απομειούται περαιτέρω λόγω της παράνομης και παράλογης καθυστέρησης πληρωμής των ταμείων αλλά και της διαρκούς "έκτακτης φορολόγησης" (περαίωση, έκτακτη εισφορά κλπ).
Στο συνημμένο πίνακα 1 φαίνεται το μέσο μικτό κέρδος φαρμακείου στην Ευρώπη.


2. Το καθαρό περιθώριο κέρδους (μετά την αφαίρεση των συντελεστών κόστους) κυμαίνεται πλέον μεταξύ 8-11% αναλόγως των ιδιαίτερων στοιχείων εκάστου φαρμακείου. Αυτόν τον συντελεστή αποδέχεται και η ΕΦΟΡΙΑ.