Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΟΣΦΕ: "Εφαρμόστε το Νόμο!!"


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς την εταιρία
……………………………….
Υπ’ όψιν Γ. Δ/ντου

Αθήνα, 16-10-12

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 3 της με αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/2012 Υπουργικής απόφασης, οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς οφείλουν να παρέχουν στους φαρμακεμπόρους και συνεταιρισμούς πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να εφαρμόσετε άμεσα την ως άνω διάταξη στις προς τα μέλη μας πωλήσεις σας.
Με την προσδοκία ότι θα τηρήσετε το νόμο και θα εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ.                    Ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Φ.Ε.
Μ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ                                  Σ. ΜΠΕΛΩΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου