Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Ο ΕΟΠΥΥ θα χορηγεί αυτά τα φάρμακα προς εξυπηρέτηση των νεφροπαθών

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 43900

Σας ενημερώνουμε ότι, προς εξυπηρέτηση των νεφροπαθών, τα ακόλουθα φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα θα χορηγούνται, εκτός από τα ιδιωτικά φαρμακεία, και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ως εξής:
FOSRENOL      Ν. Ιωνίας, Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19)
IMUNOFAR       Ν. Ιωνίας, Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19)
OSVAREN        Ν. Ιωνίας, Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19)
PHOSPHOSORB     Ν. Ιωνίας, Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19)
RENAGEL        Ν. Ιωνίας, Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19)
SANDIMMUN NEORAL      N. Ιωνίας, Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19)
VENOFER      Ν. Ιωνίας, Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19)
ZEMPLAR       Ν. Ιωνίας, Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19)

 Οι ασφαλισμένοι στην υπόλοιπη Ελλάδα θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν αυτόνομα. Όπου δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του
Οργανισμού οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται από το φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στην περιοχή του
Ρέντη (Πειραιώς 167).
Επιπρόσθετα, το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Hepsera θα χορηγείται εφεξής και από το
Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Ν. Ιωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου