Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΗΔΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ


(31-10-2011) Νέα ανακοίνωση, σε αντικατάσταση προηγούμενης:
Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ (από 1/11/2011), σας ενημερώνουμε ότι σε ότι αφορά την καταχώρηση και εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών δεν αλλάζει τίποτα στη μέχρι σήμερα γνωστή σε εσάς διαδικασία μέχρι νεότερης οδηγίας.
Η επιλογή του Ταμείου θα πραγματοποιείται όπως και πριν και θα αφορά το Ταμείο στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος (ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΟΠΥΥ


  1. Ερώτηση: Ποιά ασφαλιστικά ταμεία θα υπαχθούν στο νέο φορέα;
Απάντηση:
 Τα ασφαλιστικά ταμεία που από 1/11/11 θα υπαχθούν στον    ΕΟΠΥΥ θα είναι το ΙΚΑ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Η πρόθεση του   ΕΟΠΥΥ είναι να ενταχθούν στον νέο οργανισμό από 1/12/11  ο ΟΓΑ και ΥΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

  1. Ερώτηση: Για τα φάρμακα και τα αναλώσιμα υλικά θα  υπάρχει ενιαίος τρόπος συνταγογράφησης;
Απάντηση:

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.ΥΔ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

Αριθ. Πρωτ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Γ55/871
---------------

 ΠΡΟΣ
------------------
1.      Ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ
2.      Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου 11854, Αθήνα
3.      Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου, 10436 Αθήνα
4.      Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά
Ελ.Βενιζέλου 59 & Υψηλάντου Τ.Κ.18532 ΠειραιάςΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων »
Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/30.09.2011  και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»


Στα πλαίσια της χρήσης ενιαίου συνταγολογίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 01.11.2011 και της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του Οργανισμού για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Οδηγίες για ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ
*      Οι ιατροί θα παραλαμβάνουν κατά τη διανομή συνταγολογίων το Γ55/864/30.09.2011 έγγραφο προκειμένου να λάβουν γνώση του τρόπου συνταγογράφησης στις συνταγές νέου τύπου και να κατευθύνουν τους ασθενείς στα αντίστοιχα φαρμακεία του Οργανισμού για να λάβουν τα φάρμακα υψηλού κόστους για τις περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι διευθύνσεις των οποίων αναγράφονται στο ως άνω έγγραφο.
*      Διευκρινίζουμε ότι η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους στην επαρχία γίνεται από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής, στις οποίες αποστέλλονται τα φάρμακα από το Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου (Πειραιώς 167, Ρέντη). Επειδή στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τη συνταγή (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά π.χ. γνωμάτευση) και το βιβλιάριο υγείας και γίνεται στη συνέχεια ατομική παραγγελία στο Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου, θα πρέπει την πρώτη φορά που θα προσέλθουν ασφαλισμένοι ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ σε Μονάδα Υγείας στην επαρχία και εφόσον το φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα και δεν είναι διαθέσιμο να αναγράφεται «Στερούμεθα» από τη Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να χορηγηθεί στον ασθενή το φάρμακο από Ιδιωτικό φαρμακείο. Στη συνέχεια θα ενημερώνετε ο ασθενής ότι για την επόμενη χορήγηση θα πρέπει να κάνει έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες για να λαμβάνει το φάρμακό του από τα φαρμακεία του Οργανισμού.
*      Οι Διευθύνσεις των Τοπικών Μονάδων Υγείας κάθε περιοχής αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/my.cfm.
*     Η έκδοση συνταγών θα πραγματοποιείται πρωτίστως μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σε περίπτωση κωλύματος/αδυναμίας της εφαρμογής θα γίνεται έκδοση χειρόγραφων συνταγών από συνταγολόγια ενιαίου τύπου που χορηγήθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επειδή καταργείται η χρήση των ατομικών συνταγολογίων  των ασφαλισμένων και προκειμένου να μπορεί ο θεράπων να παρακολουθεί την προηγούμενη χορήγηση των φαρμάκων θα καταγράφεται εφεξής η φαρμακευτική αγωγή στο βιβλιάριο των εντολών υγειονομικής περίθαλψης στο αντίγραφο(για ΟΠΑΔ) και στα παραπεμπτικά του βιβλιαρίου ασθένειας στο αντίγραφο (για ΟΑΕΕ).
*     Επισημαίνεται ότι οι ιατροί ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ συνταγογραφούν φάρμακα αποκλειστικά της ειδικότητας τους, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 121/2008).
*      Οι ιατροί ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που δεν έχουν αποδεχθεί τους όρους της Φ.40021/οικ.4586/397 (ΦΕΚ 478Β’/29.03.2011) Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους γιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ» με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν μπορούν προς το παρόν να συνταγογραφήσουν σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
*      Οι ιατροί ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ εξακολουθούν και λαμβάνουν ειδικά συνταγολόγια (π.χ. ναρκωτικών, κινολονών) από την Υπηρεσία που τα προμηθεύονταν έως σήμερα.
*      Για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες χορήγησης που έχουν ορισθεί από τους εν λόγω οργανισμούς.
Οδηγίες για φαρμακοποιούς
*      Τα ιδιωτικά Φαρμακεία από 01.11.2011 δεν θα εκτελούν συνταγές που θα έχουν εκδοθεί από ατομικά συνταγολόγια ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ, με εξαίρεση το 2ο και 3ο φύλλο επαναλαμβανόμενης συνταγής  ή τις συνταγές που έχουν εκδοθεί πριν την 01.11.2011 και δεν παρήλθε πενθήμερο για την εκτέλεση τους από ατομικά συνταγολόγια ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ.
*      Θα καταθέτουν από 1ης Δεκεμβρίου και για 5 εργάσιμες ημέρες ένα λογαριασμό προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο λογαριασμός συνταγών θα ακολουθεί τον τύπο που ίσχυε έως σήμερα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή μια Συγκεντρωτική Κατάσταση (σε 3 αντίτυπα) με καταχώρηση ανά ημέρα εκτέλεσης, αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και χρήση των φακέλων που χρησιμοποιεί για την κατάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα σημεία υποβολής των λογαριασμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα είναι οι υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τις συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (114 υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη χώρα). Εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης των φαρμακοποιών με τον Ε.Ο.ΠΥ.Υ.Υ τροποποιηθεί η διαδικασία υποβολής και ορισθεί π.χ. υποβολή λογαριασμών μέσω φαρμακευτικών συλλόγων θα γίνει έγκαιρα σχετική ενημέρωση. Ο φάκελος συνταγών θα περιλαμβάνει όλες τις συνταγές ηλεκτρονικές και χειρόγραφές που έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δηλ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ (όχι ΟΓΑ προς το παρόν) με ενιαία αρίθμηση ανά ημέρα εκτέλεσης και θα συνοδεύεται από μια συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών.
*      Κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων οι συνταγές θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες εντός φακέλου σε δύο πακέτα. Το πρώτο πακέτο θα περιλαμβάνει τις χειρόγραφες συνταγές (όσες δηλαδή προέρχονται από το συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που διανεμήθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει τις συνταγές εκείνες που έχουν εκδοθεί μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων (και αναγράφουν ως ταμεία το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ). Επισημαίνεται ότι τα φαρμακεία που έχουν εκτελέσει συνταγές ΕΤΥΑΠ (Επικ. Ταμ. Υπαλλ. Αστυνομίας Πόλεων) θα τις αριθμούν, καταχωρούν κανονικά όπως τις λοιπές αλλά θα τις τοποθετούν σε ένα υποφάκελο μέσα στο φάκελο με τις συνταγές τους.
*      Σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση των συνταγών για ασφαλισμένους είτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του ΟΑΕΕ είτε του ΟΠΑΔ, οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου Ταμείου, το οποίο τους έχει επιβάλει κύρωση. Επισημαίνουμε ότι οι συνταγές που θα υποβάλλονται ελέγχονται από την ΚΜΕΣ στο σύνολό τους και συνεπώς θα παρακολουθείται η τήρηση ή μη των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων.
*      Πληροφορίες που να αφορούν στην έκδοση τιμολογίου από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα δοθούν με επόμενη εγκύκλιο η οποία θα εκδοθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου.

Οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος να μεριμνήσουν άμεσα προκειμένου να δοθεί με ευθύνη τους από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, στους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και στους συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατρούς της ασφαλιστικής τους περιοχής.
Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.


                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ

                                      Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γρ.Αντιπροέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.Σουλιώτη
2.Γρ.Αντιπροέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.Νικόλη
3.ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α
4.Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας
5. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών
6. ΗΔΙΚΑ

ΠΦΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αθήνα, 24/10/2011
Αριθμ.Πρωτ.4992 
Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Συμπληρωματικά της με αριθμό 4926/17-10-2011 εγκυκλίου–επιστολής μας, σας γνωρίζουμε επί προσθέτως τα εξής, τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας, στις κατά τον χειρισμό, εκ μέρους σας του θέματος του ωραρίου:


1. Ως μας γνώρισε ο Καθηγητής κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος χειρίζεται εκ μέρους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου το θέμα του ωραρίου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η με αριθμό ΔΥΓ/30(β)Γ.Π.οικ 109282/7-10-2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2251/2011) ευθέως αντίκειται  στις διατάξεις, περί προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Συντάγματος, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος του φαρμακοποιού.

 
2. Οι φαρμακοποιοί είναι βασικός παράγοντας της πρωτοβάθμιας προστασίας της Δημόσιας Υγείας και είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος από όλους τους επιστημονικούς  κλάδους (Ιατροί – Δικηγόροι - Μηχανικοί), οι οποίοι από την Πολιτεία είναι επιβεβαρυμμένοι με άπειρες ευθύνες και υποχρεώσεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, όχι μόνο Διοικητικές κυρώσεις (Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου: αρθ. 12, παρ. ε Α.Ν. 1844/39 /Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος: αρθ. 11 παρ 6, περ. στ   ν.1963/1991/Πειθαρχικές κυρώσεις προστίμου μέχρι ανάκλησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος), αλλά και ποινικές τοιαύτες π.χ. λάθος κατά την εκτέλεση της συνταγής, ή μη χορήγηση αιτούμενου φαρμάκου (βλέπε με αριθμό 21 /86 γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Α.Π: Ελληνική Δικαιοσύνη, τομ.28ος (1987, σελ 1152) με φυσικό επακόλουθο η Πολιτεία να ενδιαφέρεται και για την ψυχική και σωματική υγεία των ασκούντων λειτούργημα, που άπτεται άμεσα ή έμμεσα της Δημόσιας Υγείας.

 
3. Απόρροια της παραπάνω διαπίστωσης είναι ότι η πέραν των θεμιτών  ορίων εργασίας, κατά τις επιταγές της Ιατρικής Επιστήμης, των ασκούντων λειτουργήματα, που άπτονται της συνεχούς προσοχής και ευθύνης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των ασκούντων ταύτα (π.χ "Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού" άρθρ. 4
παρ. 1 ν. 5607/32) έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τούτων με κίνδυνο αμέσους επιπτώσεις στη Δημόσια υγεία και μάλιστα για ένα λειτούργημα, που εκ φύσεως αυτού: "Αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπών, δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος αναγομένων, εν όψει των κανόνων της λογικής και της κοινής πείρας, στη διασφάλιση επαρκούς χρόνου αναπαύσεως των εκμεταλλευόμενων τα καταστήματα ταύτα και των υπαλλήλων τους, καθώς και στη διαμόρφωση ομοιόμορφων όρων ανταγωνισμών μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων" (Σ.Ε 1585/2010)

 
4. Συμπερασματικά η πέραν των 8 ωρών ημερησίως συνεχής εργασία των φαρμακοποιών, ως έχει ορισθεί με τις σχετικές διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας (Β.Δ. 398/63 , Β.Δ. 1037/76. Συλλογική Σύμβαση εργασίας που ισχύει σήμερα, ΣΕ  658/49) και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (οδ 2003 /88/ΕΚ, 89/391/ΕΟΚ , 92/104ΕΚ), καθιστά τούτο Δημόσιο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 
 
5.
 Ως εκ τούτου τυχόν υποβαλλόμενη αίτηση για τη λειτουργία φαρμακείων τα απογεύματα της Δευτέρας (ή Τρίτης), Τετάρτης (ή Πέμπτης), καθώς  και  για όλες τις ώρες του Σαββάτου, που το ωράριο θα καθορίζεται από τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Α.Π ΔΥΓ 3 (Β) Γ.Π οικ 7/10/2011 (ΦΕΚ Β’ 2251/2011) είναι υποχρεωτικό (δεσμευτικό) για όλους τους φαρμακοποιούς, που υποβάλλουν σχετική δήλωση, είτε λειτουργούν μόνοι τους, είτε είναι συστεγασμένοι (οι συστεγασμένοι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται στα συστεγασμένα φαρμακεία τους, αμφότεροι όλες τις οριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας των φαρμακείων τους αρθρ. 10 ν. 5601/32 αρθρ. 7 ν.1963/95, αρθρ. 36 παρ. 6 εδ. 5 ν. 3918/2011)

   
6. Τα ανωτέρω εκτεθέντα φυσικά δεν αρκούν για να επιτύχουν οι προσπάθειες του Φαρμακευτικού Κλάδου, για την αντιμετώπιση της κρίσεως επί του θέματος του ωραρίου, αλλά απαραίτητη είναι και η πιστή τήρηση τούτων και ιδιαίτερα της αντισυναδελφικής συμπεριφοράς των συναδέλφων, που επιθυμούν να λειτουργούν 16 ή 24 ώρες συνεχώς, με τη διεξαγωγή συνεχών επιθεωρήσεων των φαρμακείων τους. Προς τούτο επιβάλλεται όπως κάθε Φαρμακευτικός Σύλλογος, με κάθε νόμιμο μέσο ελέγχει την εφαρμογή των παραπάνω εκτεθέντων.
7. Οι μη συμμορφούμενοι και παραβιάζοντες το ωράριο που θα ορίζεται από τον αρμόδιο Φαρμακευτικό Σύλλογο θα πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι είναι δυνατόν να επιβληθούν σ’ αυτούς οι προβλεπόμενες από το νόμο Διοικητικές, (με πρόσφατο νόμο προβλέπεται η επιβολή ποινής κατά των παραβατών, της αφαίρεσης της αδείας λειτουργίας του φαρμακείο για 1 μήνα και σε περίπτωση υποτροπής για 6 μήνες) Πειθαρχικές και Ποινικές κυρώσεις.
8. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ως σας έχουμε γνωρίσει, δεν καταθέτει τα όπλα του στο θέμα του ωραρίου, αλλά προσφεύγει αφ’ ενός μεν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της προαναφερθείσης Υπουργικής απόφασης και αφ’ ετέρου ενώπιον των Κοινοτικών Οργάνων (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.λπ.), λαμβάνοντας ταυτοχρόνως και κάθε άλλο δυνατό μέτρο.

9. Τέλος καλούμε όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και όλους τους φαρμακοποιούς της Χώρας, όπως συσπειρούμενοι  γύρω από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο δώσουν τον αγώνα για την αντιμετώπιση της λαίλαπας που έχει ξεσπάσει κατά του φαρμακευτικού επαγγέλματος.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας Θεοδ. Αμπατζόγλου             Δημ. Καραγεωργίου

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Βουλή, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, εκλήθησαν οι εκπρόσωποι των φορέων που εμπλέκονται στο φάρμακο για να διατυπώσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους για τη φαρμακευτική πολιτική.

Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο τις θέσεις του ΠΦΣ επί της φαρμακευτικής πολιτικής.

Το κείμενο διανεμήθηκε στα πολιτικά κόμματα, τους Βουλευτές και τους Φορείς.ΒΟΥΛΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΑ 100000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ ΑΠΟ 1-11-2011


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,  24/10/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ: 129

ΠΡΟΣ: ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ/ΓΑΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΜΕΛΗ ΦΣ ΕΒΡΟΥ
                              2. ΜΜΕ
                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ 090323842
Τηλ: 2551029066
Θέμα: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου στη Γενική Συνέλευση της 23/10/2011 αποφάσισε ομόφωνα να διακόψει από 1-11-2011 την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ, λόγω των υπερβολικών και πέραν πάσης λογικής καθυστερήσεων στην εξόφληση των οφειλών του ταμείου προς τα μέλη μας και την απουσία της παραμικρής ένδειξης ότι αυτές θα εξοφληθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Οι φαρμακοποιοί του Έβρου εξήντλησαν κάθε περιθώριο, όμως αδυνατούν πλέον να πληρώνουν οι ίδιοι τα φάρμακα των ασφαλισμένων.

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γραμματέας


Γουτκίδης Πασχάλης                                                                         Τσώκος Γεώργιος 

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΪΚΑΣ: ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑThe Economic Adjustment Programme
for Greece
Fifth Review – October 2011
 
Σημαντικές αναφορές της έκθεσης σε φαρμακεία και πολιτικές υγείας.
(Όλα τα σχόλια στα ελληνικά είναι από τον Γιώργο Κουτέπα). 
Given the high share of public expenditure that is spent on healthcare, healthcare reform is a crucial component of Greece's fiscal consolidation efforts. These efforts will depend a lot on an efficient pricing of medicines, the proper accounting and monitoring of expenditure, modern procurement, invoicing and administration, the introduction of the positive list linked to the reference price system; the full implementation of the eprescription system and the concentration and specialisation of NHS hospitals and departments while ensuring mobility of staff.

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Οι φαρμακοποιοί αμφισβήτησαν το νέο ωράριο


Χθες, 20 Οκτωβρίου 2011, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους, από τα φαρμακεία που θέλουν να εφαρμόσουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2251Β, 10 Οκτωβρίου 2011).
Το pharmacorner επικοινώνησε με κάποιους συλλόγους, προκειμένου να δει πώς κινήθηκε η διαδικασία αυτή στους κατά τόπους συλλόγους, καθώς και ποιο ποσοστό φαρμακείων εξέφρασε ενδιαφέρον να ενταχθεί στο νέο ωράριο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΚ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Χθες το μεσημέρι και ενώ ήμουν στο Σύνταγμα εν μέσω κροτίδων, καπνογόνων και ξυλοδαρμών, με πήραν τηλέφωνο από την εμπορική τράπεζα λέγοντας μου ότι υπήρχε στα χέρια τους ένας κατάλογος συναδέλφων, που είχαν εκδώσει επιταγές προς την φαρμακαποθήκη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και παρ’ όλο που είχαν λήξει, δεν είχαν πληρωθεί.
Μου ζήτησαν να περάσω από την Κεντρική τράπεζα (Ευριππίδου 12) για να συζητήσουμε το θέμα , διότι είναι περισσότερο σοβαρό απ’ ότι φαίνεται. Ήταν μαζί μου η σύζυγός μου και ο κ.Δαγρές.
Πήγαμε στην Τράπεζα και εκεί μας αποκάλυψαν μεταξύ των άλλων τα εξής :

ΠΦΣ: ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ


Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μερικές φαρμακαποθήκες, υπό το δέλεαρ προσφορών τους, να ζητούν από συναδέλφους φαρμακοποιούς να εκδώσουν μεταχρονολογημένες επιταγές εις διαταγήν των εν λόγω φαρμακαποθηκών για μελλοντικές προμήθειες φαρμάκων.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και να μην προβαίνετε εις την έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών για την ανωτέρω αιτία, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποιήσεως της επιταγής.
 
Εκ του ΠΦΣ