Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Δαπάνες αναστολής ΟΓΑ-ΕΟΠΥΥ


Πηγή: www.fsk.gr

Δείτε τί χρειάζεται για να αποδωθεί μια συνταγή ως ΔΑΠΑΝΗ.

Εκτυπώστε και την αίτηση του ΟΓΑ που ζητάνε οι ανατποκριτές στους Δήμους

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

ΑΦΙΣΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την Αφίσα του ΦΣ Έβρου για την αναστολή της πίστωσης στον ΕΟΠΥΥ

ΑΦΙΣΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/9

Πέλλα καλεί Αθήνα: Αναζητείται Δημοκρατία


 Τα φαρμακεία μας αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην ασφυκτική πολιτική των προμηθευτικών εταιριών και την αδυναμία αποπληρωμών του ασφαλιστικού ταμείου (ΕΟΠΥΥ). Οι θεωρητικές προσεγγίσεις τρίτων στις πλάτες μας και οι χαρακτηρισμοί περί έλλειψης ευαισθησίας προς την κοινωνία, δεν μπορούν να σταθούν σε δεδομένα πραγματικής οικονομίας, η οποία σήμερα παρουσιάζεται αδυσώπητη και αδιάλλακτη.

         Η καθημερινή πρακτική σε όλο το φάσμα του Ελληνικού επιχειρείν, μας δείχνει: ότι με λόγια και υποσχέσεις δεν χορηγεί εμπόρευμα κανείς, το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς. Τα φαρμακεία μας βρίσκονται εγκλωβισμένα στις συμπληγάδες μεταξύ προμηθευτών και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.    Τα φαρμακεία εδώ και δυο μήνες που εξέπνευσε η οικονομική υποχρέωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ επαληθεύοντας τον κοινωνικό τους χαρακτήρα συνέχισαν με κοινωνική συνείδηση να προμηθεύουν φάρμακα τον Ελληνικό λαό, δεχόμενοι ως αντίκρισμα τις τοξικές υποσχέσεις των ιθυνόντων, διότι όλοι γνωρίζαμε εξ αρχής ότι ο εν λόγω ασφαλιστικός φορέας σχεδιάστηκε πρόχειρα και γρήγορα, σήμερα όμως όπως ήταν και λογικό και αναμενόμενο ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΛΛΟ φτάσαμε αναπόφευκτα σε οικονομικό αδιέξοδο και μαρασμό.
     Καταδικάζουμε την κατάφωρη αδικία που συντελείται σε βάρος μας καταστρατηγόντας το Σύνταγμα που ορίζει:


'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)
1.   Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
1.    Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2.    Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις
5.  Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη,
     ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 

'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)
1.    Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2.    Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
3.    H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
4.    Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ' αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

'Αρθρο 12 - (Δικαίωμα συνεταιρισμού)
1.    Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
2.    Tο σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.
3.    Oι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
4.    Oι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Kράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους. 
5.    Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)
1.    H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
2.    Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Aν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.

 **'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)
1.    H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
2.    Mε νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία
3.    Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
4.    Oποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.
Eιδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Xώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.
5.    Tο Kράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.


Αρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία)
1.    Tο Kράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
2.    H απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.
Aπαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ' αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Tο δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Oι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του.

Οι εξαγγελίες των τελευταίων ημερών από πλευράς Υπουργείου, πέφτουν σε ένα βαθύ νομικό κενό με καταπάτηση των παραπάνω άρθρων του συντάγματος.
     I.        Προτάσσοντας ως εθνικό καθήκον του μέσου φαρμακοποιού, την εκτέλεση συνταγών και συνεχίζοντας την πίστωση σε έναν οργανισμό που αρνείται να καταβάλλει ποσά λόγω οικονομικής αδυναμίας, τρέχοντα και παλαιότερα οφειλόμενα για διάστημα πάνω από τη δυνατότητα απορρόφησης αυτών από το μέσο φαρμακείο. Η οικονομική αδυναμία που μεταγγίζει ιογενώς  ο ΕΟΠΥΥ στην αγορά, καταλήγει στη λύση της κοινωνικής ασφάλισης και άρει αυτόματα την ασφαλιστική κάλυψη των Ελλήνων πολιτών, με μία κίνηση που προσβάλει το σύνταγμα και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. 
   II.        Δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αλυσίδα διακίνησης  του φαρμάκου αφού σήμερα για τον μήνα Μάιο οι φαρμακοποιοί της περιφέρειας (μέσω ΔΙΑΣ) παραμένουν ακόμη ανεξόφλητοι. Κατ‘ επέκταση η ανισότητα μεταφέρεται στην αγορά σε κάθε ιδιωτική αποθήκη και προμηθευτικό συνεταιρισμό που διαχωρίζουν και αξιολογούν τους πελάτες τους σε ιδιαίτερα εκτεθειμένους και λιγότερο και προσαρμόζοντας ανάλογα και την συναλλακτική πολιτική τους. Αυτή είναι μια ερμηνεία του συντάγματος που καταντά οξύμωρη, τη στιγμή που το Κράτος οφείλει να προασπίζει τις οικονομικές μονάδες και τους εργαζόμενους αλλά και να προάγει την ανάπτυξη τους  

 III.        Υπάρχει σαφής προσβολή των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των φαρμακοποιών τόσο από τα αποτελέσματα της οικονομικής ασφυξίας που δημιουργεί η αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του ασφαλιστικου οργανισμού όσο και από την προσπάθεια ενοχοποίησής τους από ΜΜΕ και πολιτικά πρόσωπα, τη στιγμή που ο μαθηματικός λογισμός είναι απλός: πως είναι δυνατόν να επιζήσει κάποιος οικονομικά λειτουργώντας μόνον με την πράξη της ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ;. Η αφαίρεση οδηγεί πάντα σε ελλείμματα. Από την στιγμή που δεν καταβάλλεται στο φαρμακείο τίποτα άλλο παρα μόνον η συμμετοχή του ασθενούς, από τη μια και από την άλλη οι προμηθευτές και  ΕΟΠΥΥ ζητούν μετρητά και πίστωση αντίστοιχα. Η άρνηση καταβολής των οφειλομένων δαπανών, από πλευράς του κράτους στους φαρμακοποιούς, αλλά και η συνεχής ασυνέπεια του, οδηγεί σε απαξίωση την άλλοτε εύρωστη επιχείρηση που ονομάζουμε φαρμακείο και που σήμερα φιγουράρει με φόντο την Τειρεσίας Α.Ε. Η μελέτη της οικονομικής συμπεριφοράς του μέσου φαρμακείου έχει  δείξει ότι εκτός της καλής αξιολόγησης που έχασε εδώ και ένα χρόνο περίπου χρόνο από τις τράπεζες, σήμερα οι τελευταίες το εντάσσουν πλέον πρώτο στην πυραμίδα των επισφαλών επιχειρήσεων. Με δυο λόγια πολιτικοί και ομάδα δημοσιογράφων ζητούν από το μέσο φαρμακείο που είναι έτοιμο ‘’να σκάσει’’, έξτρα χρηματοδότηση, κύριοι δεν τυπώνουμε χρήμα στα φαρμακεία !!!

 IV.        Ο περιορισμός της συνδικαλιστικής ελευθερίας είναι σκανδαλώδης με τις απειλές και τις προκλήσεις στην προσπάθεια χειραγώγησης και εμπλοκής της άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Η νομοτελειακή ολοκλήρωση της σχέσης μας με τον ΕΟΠΥΥ εκφράζεται χειρόγραφα με την συλλογική σύμβαση την οποία υπέγραψε ο εξουσιοδοτημένος από τα πρωτοβάθμια όργανά μας ΠΦΣ. Όποια αλλαγή της σύμβασης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το νόμο ακόμα και αν ό ένας συμβαλλόμενος είναι ο ΕΟΠΥΥ και δίχως την σαφή συναίνεσή από μέρους μας. 

Μέσα στα πλαίσια κατάρτισής της συλλογικής αναλύθηκαν εκτενώς τόσο τα δικαιώματα όσο και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Μέσα στα πλαίσια αυτών των υποχρεώσεων ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να πληρώνει τα φαρμακεία σε 45 ημέρες από την κατάθεση της δαπάνης. Ο όρος αυτός από μόνος του επιβάλλει οικονομικό προγραμματισμό όλων μας γύρω από την παράμετρο 45 η οποία με τα πυθαγόρεια μαθηματικά του ΕΟΠΠΥ πήγε κιόλας στο 90 σε διάστημα 3 μηνών από την ίδρυση του Οργανισμού. Αυτό έχει φέρει ήδη τα δυσχερή αποτελέσματά του και με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην επιλογή αναστολής της επί πιστώσει εκτέλεσης συνταγών η οποία δεν θα γεννήσει ούτε κέρδη αλλά το πιο σημαντικό ούτε περαιτέρω έκθεση σε τρίτους. 


Παναγιώτης Α Ζαρογουλίδης
Αντιπρόεδρος ΦΣ Πέλλας
Φαρμακοποιός ΜΒΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πηγή: Pharmateam

Σε όλους αυτούς που προσπαθούν με την επιβολή του φόβου και τη δυνατότερης φωνής μιας εξουσίας που διαχειρίζονται άσχημα, χρειάζεται μια απάντηση.

1. Στους κυβερνητικούς και ασφαλιστικούς μεγαλοπαράγοντες ότι κανένα σύνταγμα κανένας νόμος , καμιά σύμβαση δεν κάνει διακρίσεις και δεν διαιρεί τους συμβαλλόμενους σε «καλά» και «κακά» παιδιά εφόσον τηρούνται οι όροι της. Αυτή τη στιγμή πάντως εξωσυμβατική συμπεριφορά εμφανίζουν αυτοί που κρατούν το φόβητρο απλά για να καλύψουν – άσχημα πάντα – το προφανές . ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Τα λεφτά που υπήρχαν στον ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση του μηνός Μαΐου δεν επαρκούσαν για όλους. Ο νόμος και η συλλογική σύμβαση δεν είναι με τον ΕΟΠΥΥ.2. Στους εξαρτημένους και καθοδηγούμενους δημοσιογράφους και Μέσα, εκτός από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο υπάρχει και μια πιο απλή και μη ελέγξιμη από αυτούς τακτική . Αλλάξτε μαζικά κανάλι και εμμέσως προπαγανδίστε εναντίον τους μέσα από τα φαρμακεία. Και οι 12000 φωνές μπαίνουν κάθε μέρα στα σπίτια του κόσμου. 

3. Στα συμφέροντα του χονδρεμπορίου και των παραγωγών που αναζητούν την χαμένη ρευστότητα της φαρμακευτικής αγοράς στον επιβαλλόμενο πανικό των πελατών τους φαρμακοποιών. Σύντομα έρχεται η απάντηση από ένα νέο πνεύμα συνδικαλισμού που απαντά στα εναγώνια ερωτηματικά των λιανοπωλητών φαρμακοποιών και μόνο. Η προώθηση των συμφερόντων των φαρμακοποιών δεν περνά υποχρεωτικά και πρώτα από την υπεράσπιση του χονδρεμπορίου και των παραγωγών ούτε οι κινητοποιήσεις γίνονται πρώτα για αυτούς.

Η απάντηση είναι επίσης πολύ απλή: «Θα πληρώνεστε όταν μας πληρώνουν . Αλλιώς δεν έχω να πληρώνω»

Συνάδελφοι μην φοβάστε κανέναν τους. Μαζί είμαστε πανίσχυροι.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Φ.Σ. 


Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Φ.Σ. Κιλκίς: Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 29-8-12

 Γενική Συνέλευση του Φ.Σ.ΚΙΛΚΙΣ συμπαρατάσσεται με την απόφαση του ΠΦΣ στις 25-08-12 για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2012 .

Οι λόγοι που μας οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση είναι:

- Η απόγνωση των συναδέλφων μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο για την επιβίωσή τους, ως μονάδες υγείας και ως οικογενειάρχες.
- Ο διασυρμός του κλάδου, που ως επαίτης κάθε μήνα θα πρέπει να παρακαλάει του αρμοδίους για την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.- Οι επιπτώσεις από το σφράγισμα επιταγών, τον "Τειρεσία", τα γραμμάτια και τις κατασχέσεις.
- Το οφθαλμοφανές οικονομικό αδιέξοδο του ΕΟΠΥΥ και η έλλειψη της τακτικής του επιχορήγησης από τις εισφορές των ασφαλισμένων και του κρατικού προϋπολογισμού. Μας βρίσκει επίσης σύμφωνους το πλαίσιο των αιτημάτων του κλάδου τα οποία συνοπτικά είναι:
- Η σταθερή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ για την περίθαλψη του Ελληνικού Λαού. - η Αποπληρωμή των μηνών Μαϊου (για τους 38 συλλόγους, πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ) και Ιουνίου για όλη την Ελλάδα.
- Η ρητή δέσμευση για την αποπληρωμή του Ιουλίου.
- Η εξόφληση των παλαιών χρεών ή ο συμψηφισμός τους με τα χρέη προς το δημόσιο.

Αγωνιζόμαστε, μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους της χώρας για την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος και την υγειονομική περίθαλψη του 85% του Ελληνικού Λαού.Εμείς είμαστε το σύμπτωμα της κατάρευσης του συστήματος υγείας και όχι η αιτία. Οι επιπτώσεις αυτής της κατάρρευσης θα είναι τραγικές για μεγάλη μερίδα ασθενών, ιδίως των βαρέων πασχόντων. Οι ωμοί εκβιασμοί των τελευταίων ημερών δείχνουν τις προθέσεις των υπευθύνων και η απάντηση πρέπει να είναι η ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την δικαίωση του αγώνα μας.

 Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ MEGA


Στις 28/8 στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA-CHANNELπαρουσιάστηκε ένα έγγραφο από το Κέντρο Μηχανογραφικού Ελέγχου Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.), με στοιχεία για δήθεν μεικτά κέρδη των φαρμακοποιών ύψους περίπου 300.000.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2012. Επειδή νούμερα που παρουσιάζονται χωρίς επεξηγήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε εντελώς λανθασμένα συμπεράσματα, θα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τα ίδια στοιχεία για να δείξουμε ότι όχι μονάχα δεν έχουμε βγάλει αυτά τα χρήματα εμείς οι φαρμακοποιοί, αλλά, αντίθετα, έχουμε διαθέσει πολλαπλάσιο ποσό από την τσέπη μας, με συνέπεια σήμερα να βρισκόμαστε στα πρόθυρα της πτωχεύσεως και να εξαναγκαζόστε, ως ύστατη άμυνα, να σταματήσουμε να πιστώνουμε το σύστημα που μας χρεωκόπησε.
Κάτι που ίσως θα έπρεπε να είχαμε κάνει πολύ πιο μπροστά, αν σκεφτόμασταν ψυχρά ως...


..... επιχειρηματίες κι όχι με την ευαισθησία ενός λειτουργού υγείας. Την οποία ευαισθησία, βέβαια, δε δείχνουν στο ελάχιστο οι προμηθευτές μας εφόσον αυτοί έχουν προβεί απέναντί μας σε ανεπίσημη άρση πίστωσης εδώ και πάνω από έναν χρόνο.
Καταρχάς, στο έγγραφο δεν αναφέρεται το rebate που έχουμε ήδη πληρώσει για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και το οποίο υπολογίζεται περίπου σε 5.500.000 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι από εκεί και έπειτα δεν κρατήθηκε rebate καθώς όλες οι πληρωμές ήσαν εκπρόθεσμες.

Επιπλέον, το έγγραφο παρουσιάζει κέρδη για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, μήνες που δεν  έχουν εξοφληθεί, παρά ο μεν Μάιος μερικώς, ο δε Ιούνιος καθόλου! Κέρδη αποκομίζει κανείς, όχι όταν πουλάει κάτι στα χαρτιά, αλλά όταν το πληρώνεται! Να θυμίσουμε ότι μας οφείλονται 67 εκατ από το Μάιο και 145 εκατ από τον Ιούνιο, μήνες για τους οποίους δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει κέρδη.
Την ίδια στιγμή έχουμε πληρώσει όλη την αξία των φαρμάκων από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο, καθώς φυσικά και τα φάρμακα του ΟΠΑΔ και των άλλων ταμείων που μας οφείλονται από το 2011 και τους πρώτους μήνες του 2012. Τα χρήματα αυτά είναι περίπου 350.000.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε αξία χονδρικής περίπου 320.000.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό που έχουμε πληρώσει στους προμηθευτές μας για τα φάρμακα που χορηγήσαμε στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για όλο το 2012, καθώς και για τα απλήρωτα φάρμακα των υπολοίπων ταμείων ανέρχεται στο 1,83 δις περίπου. Από αυτά έχουμε μέχρι στιγμής εισπράξει 1,15 δις περίπου από τον ΕΟΠΥΥ και άλλα 335 εκατ. περίπου απευθείας από τους ασφαλισμένους ως συμμετοχές.
Η συνολική διαφορά ανέρχεται στα ~341 εκατ ευρώ. Ποσό το οποίο έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας. Αν σε αυτό το ποσό προστεθούν τα λειτουργικά έξοδα των φαρμακείων για το 2012 (ενοίκια, μισθοδοσία, λογαριασμοί, δάνεια) που υπολογίζονται με μια μετριοπαθή εκτίμηση στα 242 εκατ. ευρώ, το φόρο εισοδηματος που έχουμε πληρώσει για τα ποσά του 2011 που ΔΕΝ έχουμε εισπράξει (υπολογίζουμε μόνο αυτά), και ο οποίος υπολογίζεται περίπου στα 112 εκατ ευρώ, προσθέσουμε επιπλέον τον ΦΠΑ και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φτάνουμε σε μια συνολική αφαίμαξη των φαρμακείων προς το Κράτος και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που αγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ. Ή περίπου 70.000 ευρώ ανά Φαρμακείο.

Δεν υπολογίζεται σε αυτά τα χρήματα και το κόστος ζωής των φαρμακοποιών και των οικογενειών τους, αφού σε όλα τα παραπάνω παραδεχόμαστε ότι ο φαρμακοποιός δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ στην τσέπη του για προσωπική του χρήση.
Από τα παραπάνω εύλογα εξάγεται το συμπέρασμα γιατί τα Φαρμακεία έχουν φτάσει στο χείλος της καταστροφής, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, τον φόρο τους, και οι φαρμακοποιοί οι ίδιοι ακόμα τις ατομικές και οικογενειακές ανάγκες τους. Γιατί δεν μπορούν, παρά την όποια θέληση και διάθεση δείχνουν, να συνεχίσουν να χορηγούν φάρμακα πληρώνοντάς τα οι ίδιοι.
Οι αριθμοί δυστυχώς είναι αμείλικτοι. Και είναι θλιβερό να αποκρύπτονται ή να υποβαθμίζονται σημαντικά δεδομένα στην περιγραφή της οικονομικής εικόνας των Φαρμακείων, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και παραπλανώντας την κοινή γνώμη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.


Τερζής Αναστάσιος, Φαρμακοποιός, M.Sc., MBA, Αντιπρόεδρος Φ.Σ. Έβρου

Δαγρές Ιωάννης, Φαρμακοποιός, Μέλος Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής

Ζαρογουλίδης Παναγιώτης, Φαρμακοποιός, ΜΒΑ, Αντιπρόεδρος Φ.Σ. Πέλλας

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Δελτίο Τύπου ΦΣΑ για αναστολή από 1/9/12


Τα φαρμακεία της Αττικής αναστέλλουν από 1/9/2012, την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, συμμετέχοντας στην Πανελλαδική κινητοποίηση και διεκδικώντας:

1.    Άμεση αποπληρωμή όλων των τρεχουσών οφειλών, οι οποίες αφορούν χρήματα που έχουν δοθεί από τους φαρμακοποιούς στη βιομηχανία και στους προμηθευτές τους, για να μη μείνουν οι ασφαλισμένοι χωρίς φάρμακα.

2.    Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος των πληρωμών μας μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να μπορούμε να προγραμματίζουμε τις δικές μας υποχρεώσεις προς το κράτος.
3.    Τακτοποίηση των οφειλών όλων των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα, που ανέρχονται σε ποσό άνω των  300 εκ. Ευρώ

4.   Συμψηφισμό των υφισταμένων χρεών του ΕΟΠΥΥ με το φόρο εισοδήματος και το Φ.Π.Α. που καλούνται να πληρώσουν οι φαρμακοποιοί (κάτι που για τη βιομηχανία έχει πραγματοποιηθεί).

5.    Κατάργηση της υπαγωγής των φαρμακοποιών στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, λόγω των επιταγών που δεν πληρώνονται, εφόσον αυτό οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα του κράτους που δεν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις του.  

6.    Χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 0,7% του ΑΕΠ και άμεσα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας, καθώς και είσπραξη από τους λοιπούς παρόχους υγείας των νομοθετημένων επιστροφών προς το ασφαλιστικό σύστημα (claw back).

7.    Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τραπεζικό δανεισμό προς τους φαρμακοποιούς για βελτίωση της ρευστότητας, όπως επίσης και εγγύηση του τραπεζικού συστήματος για τις από τούδε και στο εξής εκτελέσεις συνταγών από τα φαρμακεία προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.Η φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα σήμερα έχει καταρρεύσει παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των φαρμακοποιών να χρηματοδοτούν ένα κράτος αφερέγγυο και ένα ασφαλιστικό ταμείο θνησιγενές. 
Αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες στιγμές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά σε αυτήν συμμετέχουμε και εμείς που πληρώνουμε όλους τους προμηθευτές μας στο ακέραιο και δεν εισπράττουμε τα οφειλόμενα.

Μετά τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Κωνσταντίνος Λουράντος                                                         Ηλίας Γιαννόγλου

Η ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΤΑ ΦΥΚ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ Pharmateam

Πριν από μία εβδομάδα η εταιρία Novartis απέστειλε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, έγγραφο που σας κοινοποιήσαμε και εδώ, σύμφωνα με το οποίο αλλάζει την εμπορική πολιτική της για τα φάρμακα υψηλού κόστους προς τα φαρμακεία με μια περίεργη, αλλά εντελώς αμελητέα αύξηση της πίστωσης προς αυτά. 
Μάλιστα τηλεφωνήτριες της εταιρίας έκαναν και σχετική τηλεφωνική ενημέρωση στους φαρμακοποιούς ρωτώντας παράλληλα εάν θα έδιναν τέτοια σκευάσματα από τα φαρμακεία τους. Η απάντηση που κατα κόρον δέχονταν ήταν η ίδια: «Δεν είναι πως δε θέλω να τα χορηγήσω, απλά δεν έχω τα χρήματα να τα αγοράσω και ούτε θα τα έχω»

Σήμερα λοιπόν η Novartis, με έγγραφό της προς τον ΕΟΠΥΥ, ενημερώνει πως τα συγκεκριμένα έξι (6) σκευάσματα υψηλού κόστους που μέχρι πρότινος διέθετε στον Οργανισμό μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, δε θα τα διαθέτει πλέον επί πιστώσει. 
Δηλαδή από σήμερα ανέστειλε την πίστωση στον ΕΟΠΥΥ για τα συγκεκριμένα σκευάσματα. 

Σπρώχνει δηλαδή τεχνιέντως τα φάρμακα αυτά προς τα φαρμακεία που έχουν γονατίσει οικονομικά πετώντας τους την πεπονόφλουδα μιας ανούσιας και μικρής αύξησης πίστωσης.
Οι φαρμακοποιοί αναγκαζόμαστε να ξεπουλήσουμε (και ποιός να βρεθεί να την αγοράσει όμως;) ό,τι έμεινε από την πατρική μας περιουσία, δανειζόμαστε και μπαίνουμε στον Τειρεσία, για να αγοράσουμε τα φάρμακα συμπαθών, πλην όμως αγνώστων σε μας, ασθενών. Όλα αυτά για να εξυπηρετήσουμε ένα αφερέγγυο μονοψωνιστή, τον ΕΟΠΥΥ, βάζοντας ενέχυρο στους προμηθευτές μας όχι μόνο την επιχείρησή μας, αλλά και ό,τι με κόπο μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε δανειζόμενοι πια από το υστέρημα συγγενών και φίλων μας, μιας και οι τράπεζες ούτε μπλοκ επιταγών πια δε μας δίνουν. Αντίθετα υπάρχουν καλοθελητές που μας στολίζουν και με το κοσμητικό επίθετο του εκβιαστή! Εμάς που στις πλάτες μας κρατούμε όλη τη φαρμακευτική περίθαλψη. Που με ό,τι κεφάλαια είχαμε το κράτος ασκούσε και ασκεί φαρμακευτική πολιτική.
Δεν αντέχουμε άλλο, όχι μόνο θα κλείσουμε τα φαρμακεία μας, αλλά θα κουβαλήσουμε και το χρέος αυτό για χρόνια μετά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Είναι επιτακτική η ανάγκη το κράτος να χρηματοδοτήσει άμεσα τον ΕΟΠΥΥ γιατί η συμπεριφορά αυτή της εν λόγω εταιρίας πιθανόν να βρει επίδοξους μιμητές. Είναι ένα βάρος που έχει επωμιστεί το κράτος, να χορηγεί δηλαδή απ΄ευθείας στους ασφαλισμένους αυτά τα φάρμακα και τώρα πλέον το «σπρώχνει» προς τα οικονομικά κατακερματισμένα φαρμακεία. Γιατί όταν ο ασθενής δε θα βρει το φάρμακό του στον ΕΟΠΥΥ θα απευθυνθεί στα ιδιωτικά φαρμακεία. Όταν δεν μπορεί ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ να πληρώσει για αυτά τα φάρμακα τις εταιρίες που τον προμηθεύουν, θα μπορέσει να πληρώσει τα φαρμακεία που τους χρωστά ήδη τεράστια ποσά; Θα μπορέσουν τα φαρμακεία να αντέξουν τέτοιο βάρος; 

Η απάντηση σαφώς είναι όχι. 

Οι ασθενείς και ειδικά οι βαρέως πάσχοντες βρίσκονται στη μέση και θα μείνουν χωρίς φάρμακα. Ας κάνει η Κυβέρνηση ό,τι θέλει με την τρόικα και τις περικοπές, με τα δάνεια και το διογκωμένο χρέος που δημιούργησε το ίδιο μας το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, να φροντίσει όμως να διασφαλίσει τα χρήματα εκείνα που είναι απαραίτητα για την διαφύλαξη της Υγείας των Ελλήνων πολιτών. Είναι φανερό ότι ο προϋπολογισμός για την Υγεία ήταν εξ΄αρχής λαθεμένος και καταδίκαζε όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο και ειδικά τους ασθενείς! 

Ακολουθεί η είδηση από το HealthView.gr

Η Novartis Hellas  τροποποιεί την εμπορική της πολιτική για τα φαρμακευτικά σκευάσματα Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec® και Afinitor.®απέναντι στον ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα η ανακοίνωσή της εταιρείας αναφέρει: 

28 Αυγούστου 2012 


Η Novartis Hellas, προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, αλλά και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, αποφάσισε να τροποποιήσει την εμπορική της πολιτική απέναντι στον ΕΟΠΥΥ.

Είναι γνωστόν ότι ο μεγαλύτερος πάροχος υγείας της χώρας μας ο ΕΟΠΥΥ, είναι ένας οργανισμός με τεράστια χρέη. Κατά συνέπεια δημιουργούνται υπέρογκες ανεξόφλητες οφειλές, απέναντι σε πολλούς εταίρους στον χώρο της Υγείας. Είναι ένα φλέγον ζήτημα που αναζητά άμεσα τη λύση του και η λύση είναι μία. Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από την Πολιτεία.

Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειές μας για εξεύρεση λύσης αναφορικά με το θέμα του συσσωρευμένου χρέους του ΕΟΠΥΥ προς την εταιρία, το οποίο υπερβαίνει τα 90 εκ. ευρώ και προσαυξάνεται κατά 10 εκ. ευρώ μηνιαίως, δεν ευοδώθηκε καμία κοινώς αποδεκτή λύση.

Ως εκ τούτου, η εταιρία οδηγήθηκε στην παραπάνω απόφαση και προβαίνει σε τροποποίηση της εμπορικής της πολιτικής για τα φαρμακευτικά σκευάσματα Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec® και Afinitor®, τα οποία διανέμονται μέχρι σήμερα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά φαρμακεία. Συγκεκριμένα, από σήμερα, η εταιρία θα αναστείλει την πίστωση προς τον ΕΟΠΥΥ για τα παραπάνω σκευάσματα.

Με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, γνωρίζοντας ότι το φάρμακο αποτελεί κοινωνικό αγαθό και έχοντας ως γνώμονα την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, η Novartis θα συνεχίσει να διαθέτει αυτά τα σκευάσματα μέσω των υπολοίπων νόμιμων καναλιών διανομής, δηλαδή τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά φαρμακεία. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί επίσης, πως η απόφαση αυτή της Novartis Hellas δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς που λαμβάνουν τις ανωτέρω θεραπείες.

Όλα τα υπόλοιπα σκευάσματα της εταιρίας θα συνεχίσουν να διατίθενται κανονικά και μέσω ΕΟΠΥΥ.

Η εταιρία προχώρησε στην επιλογή σκευασμάτων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διατίθενται σε όλα τα κανάλια διανομής, πάντα με ύψιστη προτεραιότητα την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους. Κάποια προϊόντα της λίστας Ν. 3816/2010, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1003 Β/02-04-2012), μπορούν και διατίθενται, εκτός από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Τα παραπάνω 6 σκευάσματα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Επιπρόσθετα, χορηγούνται χωρίς συμμετοχή στους ασφαλισμένους, ενώ δεν είναι απαραίτητη η ένδειξη «στερείται».

Τα υπόλοιπα σκευάσματα της εταιρίας που ανήκουν στη λίστα Ν. 3816/2010: Aclasta, Binocrit, Cardioxane, Exjade, Extavia, Gilenya, Ilaris, Lucentis, Simulect, Sandostatin LAR, Tobi, Visudine, Xolair, Zarzio, Zometa, καθώς και όλα τα άλλα σκευάσματα της εταιρίας θα συνεχίσουν να διατίθενται κανονικά και μέσω ΕΟΠΥΥ.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της δύσκολης περιόδου που διέρχεται η χώρα, η Novartis Hellas έχει στηρίξει και συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης των δαπανών υγείας. Επίσης, έχει στηρίξει, εμπράκτως, τον νεοσύστατο ΕΟΠΥΥ για την επίτευξη των στόχων του επιδεικνύοντας ιδιαίτερα μεγάλη ανοχή σε ό,τι αφορά στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες τα τελευταία 3 χρόνια, η εταιρία έχει συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ, μέσω επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, και επιπλέον μέσω πληρωμών σε προμηθευτές, μισθοδοσίες, φόρους, και κοινωνική ασφάλιση, παραγωγής και προώθησης φαρμακευτικών σκευασμάτων σε συνεργασία με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κ.α. Η εταιρία έχει όμως υποχρέωση να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της, προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων της, των συνεργατών και όλων των λοιπών κοινωνικών της εταίρων. Οφείλει να εξασφαλίσει τη ρευστότητα της, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις βασικές της υποχρεώσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα ληξιπρόθεσμων οφειλών, που έχουν δημιουργήσει πολλές επιπλοκές και έχουν οδηγήσει σε ασφυξία την ελληνική αγορά.

Η Novartis Hellas, με συνέπεια στο ήθος και τις αρχές που διέπουν την επιχειρησιακή της δραστηριοποίηση και στο πλαίσιο μίας εποικοδομητικής και υπεύθυνης λειτουργίας στη χώρα μας, είναι πρόθυμη να επανεξετάσει την άρση αυτής της εμπορικής πολιτικής που υιοθετεί, εφόσον ο ΕΟΠΥΥ επιδείξει την φερεγγυότητα που αρμόζει σε έναν φορέα του μεγέθους του και ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του. Πρόθεση της Novartis Hellas παραμένει η εξεύρεση αποδεκτής λύσης στο πρόβλημα του συσσωρευμένου χρέους μέσω του διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους.

Περισσότερα για τα Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec® και Afinitor® 

Τα Myfortic®, Certican®, Sebivo®, Tasigna®, Glivec® και Afinitor® απευθύνονται σε ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις. Συγκεκριμένα, τα Certican και Myfortic αφορούν μεταμοσχευμένους ασθενείς, το Sebivo απευθύνεται σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B, ενώ τα Glivec, Tasigna, και Afinitor σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους (Glivec για χρόνια μυελογενή λευχαιμία και στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού, Tasigna για χρόνια μυελογενή λευχαιμία, Afinitor για παγκρεατικούς νευροενδοκρινείς όγκους, νεφροκυτταρικό καρκίνο, και μεταστατικό καρκίνο του μαστού). Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 3.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα λαμβάνουν τις παραπάνω θεραπείες.


Αναστολή και η Αττική!

Από 1/9/12 αναστολή εκτέλεσης συνταγών ΕΟΠΥΥ με βάση απόφαση ΔΣ ΠΦΣ και ΓΣ ΦΣΑ 

Επιστολή ΦΣΑ προς MEGA


Σε χθεσινή (27/8/2012) ενημερωτική εκπομπή, ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA προσέθεσε στο ενεργητικό του μια ακόμη επίθεση εναντίον του κλάδου των φαρμακοποιών, εκτελώντας προφανώς άνωθεν εντολές.
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας έχει γίνει πλέον για το σταθμό σας κατεστημένο και η ανοχή μας απέναντι σε αυτά που μεταδίδετε έχει παρερμηνευθεί.

Ο κος Α. Κωνσταντάτος εξέφρασε την άποψη περί του δήθεν σημαντικού κέρδους των φαρμακοποιών σαν αυτό και μόνο να προβληματίζει τον ίδιο και το σταθμό σας. Αν πράγματι το πρόβλημα κάποιων δημοσιογράφων είναι το κέρδος των υπολοίπων κλάδων, θα πρέπει αυτοί πρωτίστως να κάνουν την αυτοκριτική τους και μετά να εκφράζουν τις απόψεις τους.

Ζητούμε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, από τον κ. Α. Κωνσταντάτο να μας παραθέσει τεκμηριωμένα αυτά που ανέφερε περί των 600 εκατομμυρίων κέρδους των φαρμακοποιών. Όπως επίσης και από τον σταθμό σας, ζητούμε να προβεί άμεσα σε αποκατάσταση των όσων ψευδών ελέχθησαν εναντίον του κλάδου μας. Προς βοήθεια σας, ξεκαθαρίζουμε τα εξής:·    Το κράτος χρωστά χρήματα στους φαρμακοποιούς, τα οποία δεν προέρχονται από δελτία παροχής υπηρεσιών ή καθαρό κέρδος τους, αλλά το 85% τουλάχιστον αφορά κεφάλαια που έχουν δοθεί σε βιομηχανία και λοιπούς προμηθευτές, ακριβώς για να μη μείνουν οι ασφαλισμένοι χωρίς φάρμακα.
·    Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κος Μ. Σαλμάς εκβιάζει αυτούς ακριβώς, οι οποίοι όπως αναφέραμε παραπάνω, έχουν καλύψει μέχρι σήμερα τις ανάγκες των ασφαλισμένων σε φάρμακα, όταν οι ίδιες οι υπόχρεες Κυβερνήσεις σφυρίζουν αδιάφορα. Είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει και το ρητό: «ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος». 
·    Αποτελεί άθλια προπαγάνδα το να ισχυρίζονται υπάλληλοι του σταθμού σας ότι οι φαρμακοποιοί παίζουν με την υγεία των ασφαλισμένων. Το ποιος είναι αυτός που παίζει το γνωρίζουν πλέον όλοι: είναι αυτοί οι ίδιοι που κατέστρεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία και κερδοσκόπησαν πάνω τους, σε αντίθεση με τους φαρμακοποιούς, που στήριξαν με δικά τους κεφάλαια τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων.
·    Με ποιο τρόπο το κράτος προστατεύει το εισόδημα των φαρμακοποιών; Και από πού τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα των φαρμακοποιών είναι κλειστό; Μάλλον μπερδεύετε το δικό σας επάγγελμα και την οικονομική υπερπροστασία που λαμβάνει ο σταθμός σας, με τους φαρμακοποιούς που έχουν αποδείξει ότι αποτελούν τους πιο συνεπείς φορολογικά πολίτες. Πληρώνουμε φόρους για εισοδήματα που δεν έχουμε εισπράξει και Φ.Π.Α. που επίσης δεν έχουμε εισπράξει.
·    Δεν χρωστάμε στο κράτος! Αντιθέτως, αυτό μας χρωστά πολλά.

Αντιλαμβανόμαστε ότι το κανάλι σας – ως ιδιωτική επιχείρηση – ενδέχεται, για δικούς του λόγους, να προσπαθεί να συμπλέει με την εκάστοτε κυβέρνηση.
Όμως, για χάρη της δημοκρατίας και της αντικειμενικότητας, απαιτούμε την αποκατάσταση της αλήθειας.

Μετά τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Λουράντος                                                         Ηλίας Γιαννόγλου

Αλόγιστη σπατάλη φαρμάκων στα νοσοκομεία - Εκεί θα επέμβει κανείς;

Προχθές, κάποιος πολίτης, έφερε σε φαρμακείο των Δικαίων Έβρου – το οποίο τυγχάνει να είναι το φαρμακείο του προέδρου του ΦΣΕ – 8 (οκτώ) άθικτα κουτιά του αντικαρκινικού σκευάσματος Sutent (3 των 25mg 30 tab και 5 των 12,5mg 30 tab), συνολικής αξίας 10.515,41 ευρώ σε Νοσοκομειακή τιμή και 12.415,85 ευρώ σε λιανική τιμή.

Τα φάρμακα αυτά είχαν συνταγογραφηθεί σε συγγενικό του πρόσωπο, ασφαλισμένη της πρόνοιας, η οποία έπασχε από καρκίνο και είχε, δυστυχώς, απεβιώσει λίγες ημέρες πριν. Ο πρόεδρος του Φ.Σ. Έβρου, κ. Πασχάλης Γουτκίδης επικοινώνησε με το Γ.Π.Ν. Αλεξανδρούπολης και συνεννοήθηκε να τους στείλει τα εν λόγω σκευάσματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από ασθενή που νοσηλεύεται εκεί και τα χρειάζεται και να μην πεταχτούν στα σκουπίδια. 

Το βασανιστικό ερώτημα, όμως, είναι........ ποιος γιατρός συνταγογράφησε τόσα πολλά κουτιά του φαρμάκου αυτού σε ασθενή ο οποίος ενδεχόμενα θα απεβίωνε τις επόμενες ημέρες; Σε πόσων μηνών αγωγή αντιστοιχούν τα φάρμακα αυτά; Ποιος ελέγχει τη συγκεκριμένη συνταγογράφηση, η οποία, σημειωτέον είναι χειρόγραφη, στο βιβλιάριο της ασθενούς;

Σε ένα περιβάλλον όπου το κράτος έχει κηρύξει στάση πληρωμών και τα ιδιωτικά φαρμακεία πληρώνουν από την τσέπη τους εδώ και μήνες τα φάρμακα των Ελλήνων πολιτών, ορισμένοι ακόμη θησαυρίζουν με τα χρήματα όλων μας. Σπαταλούν αλόγιστα τα χρήματα του ελληνικού λαού, χορηγώντας, χωρίς λόγο, πανάκριβα φάρμακα, τα οποία φυσικά δεν πληρώνουν οι ίδιοι, αλλά όλοι εμείς, που χρηματοδοτούμε με το υστέρημά μας τα δημόσια νοσοκομεία.

Νομίζουμε ότι η προσπάθεια περιστολής της δαπάνης, δεν πρέπει να ξεκινήσει από τα έτσι κι αλλιώς πάμφθηνα φάρμακα που λαμβάνει ο κοσμάκης από τα ιδιωτικά φαρμακεία, αλλά στην πραγματική μαύρη τρύπα των δημόσιων νοσοκομείων, τα οποία μένουν στο απυρόβλητο. 

Είναι απαράδεκτο να διασύρεται ένας ολόκληρος κλάδος, ο οποίος, δεν προκαλεί τη δαπάνη, παρά μόνο την πληρώνει. Δεν μπορεί να καταστρέφεται όλο το σύστημα υγείας από τη στάση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ και να μην ασχολείται κανείς με τέτοια εξόφθαλμη σπατάλη. Η (σωστή) προσπάθεια περιστολής των δαπανών, έχει λάθος αφετηρία και λάθος στόχους. Κι όταν ξεκινάς έτσι καταλήγεις με βεβαιότητα και σε λάθος αποτέλεσμα.

Πρέπει κάποτε να βάλουμε το χέρι επί τον τύπον των ήλων….