Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για οφειλές προς φαρμακεία

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: Οφειλές του κράτους προς τα φαρμακεία όλης της χώρας και βιωσιμότητα αυτών
Το Ελληνικό Φαρμακείο τα τελευταία δυόμισι χρόνια με την πολιτική που ακολουθούσε η εκάστοτε Κυβέρνηση και το εκάστοτε Υπουργείο Υγείας έχει περιέλθει σε δραματική οικονομική κατάσταση, τέτοια ώστε να διακυβεύεται η βιωσιμότητά του. 
Με τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη συγχώνευση της πλειοψηφίας των ασφαλιστικών ταμείων, των οποίων τα αποθεματικά «κουρεύτηκαν» υπό τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, μεταβιβάστηκαν στο ενιαίο ταμείο (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) όλες οι υποχρεώσεις των επί μέρους ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια πρόβλεψη σχετικά με τη χρηματοδότηση των οφειλών τους. Τέθηκε δε στη διακριτική ευχέρεια των ασφαλιστικών ταμείων να μεταβιβάσουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις ασφαλιστικές εισφορές τους.
Επιπροσθέτως, τα φαρμακεία όλης της χώρας έχουν υποστεί από το 2011 περισσότερες της μίας μειώσεις τιμών στα φάρμακα και ταυτόχρονα μείωση του ποσοστού κέρδους τους. Βάσει του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011, καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Επιπλέον, τα φαρμακεία καλούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία για χρηματικά ποσά τα οποία δεν έχουν εισπράξει.
Τέλος, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4038/2012το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.). Η εν λόγω υποχρέωση δεν έχει ωστόσο εκπληρωθεί.
Επειδή για όλους τους ανωτέρω λόγους διακυβεύεται η βιωσιμότητα του ελληνικού φαρμακείου.
Επειδή  η βιωσιμότητα των φαρμακείων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανοποίηση των βασικών φαρμακευτικών αναγκών όλων των Ελλήνων πολιτών.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Σε ποιες ενέργειες διατίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ώστε ο οργανισμός να επιβιώσει οικονομικά;
2. Διατίθεται η κυβέρνηση να προβεί σε έλεγχο και ρύθμιση της πιστωτικής πολιτικής των φαρμακευτικών εταιριών προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε φάρμακα σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης της χώρας;
3. Πότε και με ποιον τρόπο προτίθεται η κυβέρνηση να ρυθμίσει το ζήτημα της εξόφλησης των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων προς τα φαρμακεία κατά τα έτη 2011 και 2012, ώστε να μην οδηγηθούμε στην πλήρη κατάρρευση του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να έχει ο ελληνικός λαός πρόσβαση σε αυτό όπως δικαιούται βάσει του άρθρου 25 του Συντάγματος;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη
Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου