Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΦΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/8/2012 11:46 πμ
ΟΣΦΕ

Αθήνα, 27.08.2012

Αρ. Πρωτ.: 4834

Την Κυριακή 26/08/2012 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κοινή συνάντηση των Προέδρων και των Διευθυντών των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών κατόπιν πρόσκλησης της Ομοσπονδίας.

Εξετάσθηκαν ζητήματα που αφορούν το σήμερα και το αύριο της διακίνησης του φαρμάκου στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση των πληρωμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία.

Επισημάνθηκαν:

- Η αδυναμία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να διασφαλίσει τακτές ταμειακές ροές προς τα φαρμακεία, για την αποπληρωμή της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της διαφαινόμενης “Έμμεσης στάσης πληρωμών” του.
- Η αδυναμία χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από πλευράς Κρατικού προϋπολογισμού.
- Η επιδείνωση της ταμειακής κατάστασης των μεγάλων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ -ΟΑΕΕ), λόγω της ύφεσης και της μειωμένης εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών, που έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη συνεισφορά τους στον λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
- Η γενίκευση της έλλειψης ρευστότητας και η αδυναμία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.
- Η από πλευράς μέρους της Φαρμακοβιομηχανίας πιστωτική ασφυξία στην διακίνηση του φαρμάκου και οι μειωμένες παραδόσεις φαρμακευτικών προϊόντων.
- Η απουσία διαλόγου της νέας πολιτικής ηγεσίας με τους Συνεταιρισμούς και τους Ιδιώτες Χονδρεμπόρους.

Συζητήθηκαν εκτενώς η αντιμετώπιση ενδεχόμενων επισφαλειών, του κόστους διανομής καθώς και τα όρια βιωσιμότητας των Συνεταιρισμών.

Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της Χώρας και τις επιπτώσεις της στον τομέα της Υγείας και συγκεκριμένα στον χώρο του Φαρμάκου, οι Συνεταιρισμοί θα σταθούν Αλληλέγγυοι στα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων με υποβοήθηση στην διαχείριση αποθεμάτων και κόστους και πολιτικές διαχείρισης, προς αποφυγή ανθρωπιστικής κρίσης στον τομέα της Φαρμακευτικής Περίθαλψης στο μέγεθος ευθύνης που αναλογεί στο Φαρμακεμπόριο.

Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.

Ο Πρόεδρος                             Ο ΓΓ

Σταύρος Μπελώνης          Δημ. Δαιρούσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου