Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Όσο διαρκεί η αναστολή χορήγησης φαρμάκων στον ΕΟΠΥΥ, στα φαρμακεία μας θα έρχονται τόσο ηλεκτρονικές συνταγές, όσο και χειρόγραφες (πράσινες).

- Τις ηλεκτρονικές: 
τις εκτελούμε μόνο χειρόγραφα, δηλ. επικολλούνται τα κουπόνια στη συνταγή του γιατρού, αναγράφονται οι τιμές αναλυτικά, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακείο. Εκδίδουμε απόδειξη για όλο το ποσό. 
Προσοχή: αν η ταμειακή δεν αναφέρει ονομαστικά τα είδη, τότε πρέπει να εκδώσουμε και χειρόγραφη απόδειξη αθεώρητη με τις τιμές αναλυτικά κάθε φαρμάκου.

- Τις χειρόγραφες (Πράσινες): 
τις εκτελούμε αναγράφοντας στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές, επικολλούνται τα κουπόνια, αναγράφονται οι τιμές αναλυτικά, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακείο. Εκδίδουμε απόδειξη για όλο το ποσό. 
Ισχύει και εδώ η έκδοση χειρόγραφης απόδειξης όπως παραπάνω και η αναγραφή του κάθε είδους ονομαστικά.

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΜΚΑ σας.

Τέλος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή δαπάνης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι:

1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές από τον ιατρό μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, οι ηλεκτρονικές συνταγές του Οίκου Ναύτου, και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΕΟΠΥΥ).
2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων
3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο.
4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται)
5. Kατά την κατάθεση των δικαιολογητικών να έχουν μαζί τους, οι ασφαλισμένοι, και ένα βιβλιάριο καταθέσεων, όπου θα μπουν τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ.


Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου