Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Οι Δαπάνες δε έχουν χρονικό περιορισμό!

Θέμα: «Σχετικά με το χρονικό διάστημα για την κατάθεση δικαιολογητικών
αγοράς φαρμάκων στα τμήματα παροχών ».


Σχετικό: έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 36392/21-8-2012.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και μετά από ερωτήματα
ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για απόδοση
αγοράς φαρμάκων κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών δεν
αποτελεί έκτακτη περίθαλψη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού παροχών
ΕΟΠΥΥ και συνεπώς δεν ισχύει το χρονικό περιθώριο του ενός μήνα που προβλέπεται
στο εν λόγω άρθρο.
 Για την κατάθεση των δικαιολογητικών αγοράς φαρμάκων ισχύει
το χρονικό περιθώριο που έχουν ορίσει τα τμήματα παροχών του κάθε φορέα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Καρβουνάς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου