Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 37456

Σχετικά:
1. Νόμος 4052/2012 (άρθρο 4 παρ. 20).
2. Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148 (ΦΕΚ 545/Β/1-3-2012).
3. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 33195/25-7-2012.
4. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 30599/4-7-2012.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού νόμου και της Υπουργικής Απόφασης οι ιατροί υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών. 
Οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν τις ηλεκτρονικές συνταγές υποχρεωτικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Έκδοση και εκτέλεση χειρόγραφών συνταγών, μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 


1. Συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό 3 έγγραφο μας
2. Όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπου θα ακολουθείται η διαδικασία της αναγραφής στο πίσω μέρος της συνταγής της ένδειξης «το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
Γεράσιμος Βουδούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου