Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Εφαρμογή τιμής αναφοράς για όλες τις δραστικές από 1/10

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 40890
Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών υγείας

Προς:
1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ
3. Διεύθυνση Φαρμάκου – Φαρμακεία
ΕΟΠΥΥ
4. ΚΜΕΣ
5. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
6. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
7. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Κοινοποίηση
1.Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
2..Αναπλ. Υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμα
3. Προέδρο ΕΟΠΥΥ κ. Γεράσιμο Βουδούρη.
4. Αντιπρόεδρο Α ΕΟΠΥΥ κ. Κωνσταντίνο
Νικόλη. 

Σχετικά:1. Νόμος υπ΄αρίθμ. 4052 /2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012).
2. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149 (ΦΕΚ 545/Β/2012).

Όπως είναι γνωστό με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία.

Με το παρόν θέτουμε υπόψη σας ότι από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ καταρτίστηκε κατάλογος με τα..... 


...εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δραστικές ουσίες, ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων και αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτή τη λίστα έχουν προστεθεί οι τιμές αναφοράς για κάθε δραστική ανά μορφή και περιεκτικότητα.

Από 1-10-2012 τα φάρμακα που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ στην τιμή αναφοράς της κατηγορίας τους. 

Στην παρούσα φάση και σύμφωνα με το σχεδιασμό της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας τη δραστική ουσία να συνταγογραφήσει τα αντίστοιχα εμπορικά σκευάσματα. Σε περίπτωση συνταγογράφησης από τον ιατρό σκευάσματος με μεγαλύτερη τιμή από την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του, ο ιατρός πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς. Στο εκτυπωμένο φύλλο της ηλεκτρονικής συνταγής αναφέρεται με μήνυμα το ποσό επιβάρυνσης του ασφαλισμένου λόγω συνταγογράφησης φαρμάκου με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς καθώς και η νόμιμη συμμετοχή.

Ο φαρμακοποιός εκτελεί κανονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την συνταγή, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

Γεράσιμος Βουδούρης


Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου