Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Σχετικά με τους ελεγκτές ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

ΘΕΜΑ« Σχετικά με τους ελεγκτές ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. »
Από 1/1/2012 ισχύει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και είναι αυτονόητο ότι οι ιατροί που ασκούσανελεγκτικό έργο στα Ασφαλιστικά Ταμεία ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ και ΟΓΑ είναι πλέον ελεγκτές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καιθα εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμούσύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 2456/Τευχ. Β/3.11.2011).
Να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι ελεγκτές ιατροί.
Κοινοποίηση:
1. Γραφ. Προέδρου
2. Γραφ. Αντιπροέδρου Κ. Κ. Σουλιώτη
3. Γραφ. Αντιπροέδρου Κ.Κ. Νικόλη
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου