Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΕΟΠΥΥ: ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΟΓΑ, ΤΥΔΚΥ


Αθήνα,                  16/1/2012           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ.  Πρωτ.   164ΠΡΟΣ
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

1.        Όσον αφορά τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη:
-            Για τα αναλώσιμα που χορηγούνται με συνταγή από τα ιδιωτικά φαρμακεία  δεν απαιτείται θεώρηση
-            Όταν η προμήθεια γίνεται με δαπάνη του ασφαλισμένου,  απαιτείται  η θεώρηση της   γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού. (περίπτ. Β’ του υπ΄αριθμ. 241/13-1-2012 έγγραφο Διοίκησης ΕΟΠΥΥ).

2.       Η ανώτατη  τιμή χορήγησης ταινιών μέτρησης σακχάρου είναι 35€ μαζί με την  συμμετοχή 25%. Εκτός των περιπτώσεων που δεν καταβάλλεται συμμετοχή και αναφέρονται στο υπ΄αριθμ  Γ55/888 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

3.        Οι συνταγές που εκτελέσθηκαν μετά την 1/1/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε καθυστέρηση ενημέρωσης από τον ΕΟΠΥΥ όσον αφορά  την ένταξη του ΟΓΑ και του ΤΥΔΚΥ στον Οργανισμό, όλες οι συνταγές παλαιού τύπου (ατομικών συνταγολογίων) που εκτελέσθηκαν μέχρι την 5/1/2012 για ΟΓΑ και 12/1/1012 για ΤΥΔΚΥ, με εντολή που δόθηκε στην ΚΜΕΣ οι συνταγές θα αποζημιωθούν  κανονικά. Το σχετικό έγγραφο θα μας κοινοποιηθεί εντός των ημερών.
(Με την παρούσα παράγραφο διευκρινίζεται το σημείο 6 του υπ΄αριθμ. 241/13-1-2012  έγγραφο ΕΟΠΥΥ).

4.        Για δίμηνες συνταγές που συνταγογραφούνται στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται θεώρηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 121/08.

5.        Η αρίθμηση των συνταγών των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ , ΟΑΕΕ, ΟΓΑ , ΤΥΔΚΥ), γίνεται ενιαία δηλαδή αριθμούνται όλες μαζί.
 Στο τέλος του μήνα ξεχωρίζουμε  τις συνταγές που εκτελέστηκαν
·         ηλεκτρονικά,
·         τις συνταγές ενιαίου τύπου (πράσινο συνταγολόγιο  ΙΚΑ) και
·         τις συνταγές παλαιού τύπου (ατομικών βιβλιαρίων).

                                                               
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ:                                                  Αθήνα :13-1-2012
Αριθ.Πρωτ.:241
ΠΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                              1) Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ    2) ΚΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Προέδρου ΕΟΠΥΥ                      

ΘΕΜΑ : « Διευκρινήσεις  σχετικά με την υποβολή συνταγών   »
ΣΧΕΤΙΚΟ : Το υπ΄αριθμ.85/11-1-2012 έγγραφο του Πανελληνίου 
       Φαρμακευτικού Συλλόγου.


Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με το υπ΄αριθμ.Γ55/888/28-12-2011 έγγραφο  ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το υπ΄αριθμ.67/5-1-2012 έγγραφο Διοίκησης ΕΟΠΥΥ και απαντώντας στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν με το ανωτέρω σχετικό , σας γνωρίζουμε ότι :
1) Τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη θα χορηγούνται :
α) με συνταγή από τα ιδιωτικά φαρμακεία ως εξής:
-  με αντιδιαβητική αγωγή ( δισκία ή ινσουλίνη )
- χωρίς αντιδιαβητική αγωγή  με επισυναπτόμενη γνωμάτευση θεράποντα ιατρού
β)  με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού και θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.
      2) Εξακολουθούν να εκτελούνται  οι δίμηνες συνταγές που εκδίδονται υπό τις προϋποθέσεις του Π.Δ/τος 121/08
3)     Για διευκόλυνση των ασφαλισμένων δεν ισχύει το πενθήμερο εκτέλεσης συνταγών ΕΟΠΥΥ που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της απεργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά.
4)     Οι συνταγές που εκδόθηκαν για ασφαλισμένους του ΟΓΑ και του ΤΥΔΚΥ  θα καταχωρούνται στην  συγκεντρωτική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ, θα εκδίδεται ενιαίο τιμολόγιο και θα υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελλο.
5)     Οι ελεγκτές των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ θεωρούνται ελεγκτές του οργανισμού. ΄Εως ότου εκδοθούν σφραγίδες με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ , οι ιατροί που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να χρησιμοποιούν τις σφραγίδες των εντασσομένων ταμείων, νοσοκομείων κ.λ.π.
6)     Οι συνταγές που εκδόθηκαν έως 31-12-2011 ( απλές, τρίμηνες ) από συνταγολόγια ΟΓΑ ή ΤΥΔΚΥ θα εκτελεστούν κανονικά.
7)     Οι γιατροί των νοσοκομείων που έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ , από 1-1-2012 συνταγογραφούν και για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΟΠΥΥ


                                                            Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου