Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΠΦΣ 10/11/2012 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013


ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΤΟΥ Π.Φ.Σ
  •    Η δημόσια υγεία διαρκώς υποβαθμίζεται.
       Οι Φαρμακοποιοί μαζί με τους υπόλοιπους υγειονομικούς και τους εκπρόσωπους             εργαζομένων          και συνταξιούχων πρέπει να οικοδομήσουν ένα μέτωπο για την       υπεράσπιση    της Δημόσιας υγείας             και την επαρκή  χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ.
  •    Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ με 0,5% του ΑΕΠ για το 2013 και 0,4% για το 2014 σε συνδυασμό με την ύφεση οδηγεί σε ανεπάρκεια πόρων του ΕΟΠΥΥ και συνεπώς σε υποβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης προς τους Έλληνες πολίτες.
  • -Τα φαρμακεία είναι σε δεινή θέση.
            Προκειμένου να  λειτουργήσουν και να προμηθεύσουν με φάρμακα τους     ασφαλισμένους,                               δανείζονται χωρίς να πληρώνονται, πληρώνουν φόρους και ΦΠΑ επί    μη εισπραχθέντων.
            Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει η εξωφρενική απαίτηση του ΕΟΠΥΥ να εισπράττει      έκπτωση ενώ                 δεν έχει πληρώσει εντός συμβατικών ημερομηνιών.
  •   Η πλήρης αποπληρωμή των οφειλομένων για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη κυβερνητική δέσμευση αλλά και η αποπληρωμή των χρεών όλων των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης για τα φαρμακεία
  •     Επιμένουμε για τον συμψηφισμό με την Εφορία και ζητάμε να μην υπάρχει εξοντωτική φορολογία.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε
  •        24ωρη πανελλαδική απεργία την ημέρα της συζήτησης στην Βουλή για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου που αφορούν στην Υγεία (θα ενημερωθείτε εγκαίρως)
  •     48ωρη πανελλαδική απεργία στις 26 και 27 Νοεμβρίου και Γενική Συνέλευση που θα   εκτιμήσει την πορεία των πληρωμών και όλο το διεκδικητικό πλαίσιο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε και εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Δράσης για το 2013 ο οποίος έχει ως ακολούθως:
 1.              Σχεδιασμός νέου επιχειρηματικού πλαισίου φαρμακείων.

 2.              Σχεδιασμός δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου.

 3.              Λογιστική – φοροτεχνική υποστήριξη φαρμακείων.

 4.              Τομέας δημοσίων σχέσεων σε ανασχεδιασμό.

 5.              Συνεχής ενημέρωση για όλα από τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.

 6.              Στήριξη λειτουργίας της ΚΜΕΣ για την γρήγορη εκκαθάριση των συνταγών

 7.              Ανάδειξη Ινστιτούτου  με κύριες κατευθύνσεις

  α.      Συνεχής δια βίου εκπαίδευση πάνω στο περίγραμμα που περιλαμβάνει κυρίως θέματα φαρμακοοικονομίας, νομοθεσίας, management υγείας, φαρμακείων, κοινωνικής φαρμακευτικής, φροντίδας  υγείας. Η εκπαίδευση αυτή θεωρείται πιστοποιημένη από το ΕΚΕΠΙΣ και το Υπουργείο Υγείας.β.      Δημιουργίας μηχανισμού συλλογής και τήρησης διαχείρισης βάσης δεδομένων  χρονικής μετά τις κατευθύνσεις των σχετικών οδηγιών.

 γ.       Οργάνωσης συστήματος εξετάσεων αδειοδότησης νέων φαρμακοποιών     τις κατευθύνσεις σχετικής οδηγίας.

 δ.      Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης βοηθών φαρμακείων.

 ε.       Οργάνωση και σχεδιασμό υγειονομικού επιμελητηρίου.

 8.              Ανασχεδιασμός επέκταση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις κατευθύνσεις.

 α.       τεχνική υποστήριξη και συνδεσιμότητα από την otenet  (συντήρηση –υποστήριξη server).

 β.       Την υποστήριξη, ανάπτυξη, επιμέλεια και διατηρησιμότητα του site με την K.provoli σε πιο αυξημένη λειτουργία.

 γ.       Ο κόμβος του Π.Φ.Σ έχει τις εφαρμογές άμεσης και εύκολης πρόσβασης θεματικών ενοτήτων δικτύωσης με όλους του ΦΣ στην προοπτική της συλλογής στοιχείων και δια βίου επιμόρφωσης και κατάρτισης όπως προαναφέρθηκε.

 δ.      Στην υποβοήθηση των ΦΣ δημιουργώντας  Διανεμητικούς Λογαριασμούς  στις κατευθύνσεις της Συλλογικής Σύμβασης ΕΟΠΠΥ.

 Ο παραπάνω σχεδιασμός απαιτεί για την υλοποίηση του μικρά και ευέλικτα οργανωτικά σχήματα.

-        Ολιγομελείς επιτροπές για κάθε θεματική ενότητα και αναδιοργάνωση της λειτουργίας των   οργάνων Π.Φ.Σ.

 -        Ανοιχτό συνεχή άμεσο διάλογο του Π.Φ.Σ με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε επίπεδο Περιφερειών και ξεχωριστά μεγάλων Φαρμακευτικών Συλλόγων με κύρια στόχευση την συλλογική δράση και συσπείρωση και την απομόνωση προσωπικών πολιτικών.

 9.      Αποφασίσθηκε να προετοιμασθούμε για διαταγές πληρωμής  και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών  του ΕΟΠΥΥ.

10.     Ζητήσαμε τροπολογία ώστε να καλυφθούν οι πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ όλων  των ταμείων που εντάχτηκαν στον ΕΟΠΥΥ το 2012.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου