Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Επίσπευση της ΓΣ του ΠΦΣ για το Σάββατο 10/11

Λόγω των εκτάκτων εξελίξεων, τροποποιείται η ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Π.Φ.Σ. (αρ. πρωτ. Προσκλήσεως 3215/1.11.2012) από την αρχικώς προγραμματισθείσα την 16/11/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας το Σάββατο 17/11/2012 ώρα 10.00 π.μ.), στις 09/11/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας το Σάββατο 10/11/2012 ώρα 10.00 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Π.Φ.Σ. (Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου 5 στον 1ο όροφο) με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως. Β. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Φ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως λόγω των κρισίμων περιστάσεων, με σύντμηση προθεσμίας προσκλήσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄ 45, ως ισχύει σήμερα, καθώς και ΣτΕ 311, 312/49) λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως
.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου