Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΗΔΙΚΑ: Παραιτήθηκε ο διευθ. σύμβουλος Βλ. Σφυρόερας!

Το τέλος μιας πολυήμερης φημολογίας περί αποχώρησης του διευθύνοντος συμβούλου της ΗΔΙΚΑ, Βλάση Σφυρόερα, έδωσε ο ίδιος χθες με μια επιστολή αποχώρησης, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έγιναν οι εξής δράσεις:

1.Η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ένα έργο τεράστιας σημασίας για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, συμβάλλει στην εξοικονόμηση 30.000.000 ευρώ μηνιαίως. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εφαρμογή που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο ελληνικό δημόσιο τομέα, και καλύπτει το 92% περίπου των συνταγών που εκτελούνται μηνιαία στη χώρα μας (οι εκτελεσμένες ηλεκτρονικές συνταγές υπερβαίνουν μηνιαίως τα 5 εκ), το 100% των φαρμακείων και το 90% των ιατρών με δικαίωμα συνταγογράφησης.

2.Αναπτύχθηκε σύστημα παρακολούθησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε πραγματικό χρόνο απ’ όπου δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των συνταγών σε πραγματικό χρόνο και άντλησης πληροφοριών και σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας από το οποίο προσφέρεται η δυνατότητα άντλησης στατιστικών στοιχείων. Για πρώτη φορά στη χώρα εξάγονται στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων στο χώρο της υγείας.


3. Προωθήθηκε η διαχείριση και εκτέλεση 13 έργων στο πλαίσιο των Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» έργα τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης και των υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.

Ολόκληρη την επιστολή παραίτησης θα τη βρείτε εδώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου