Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με προϊόντα για τα οποία δεν καταβλήθηκε τέλος εισόδου και rebate 2011

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα ο Οργανισμός ενημερώθηκε για τα σκευάσματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων καθώς οι αντίστοιχες εταιρείες δεν κατέβαλλαν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία τέλος εισόδου καθώς και την προβλεπόμενη επιστροφή (rebate) για το έτος 2011.


Επισημαίνεται το γεγονός ότι πλήθος εξ’ αυτών των σκευασμάτων φέρουν καφέ ταινία
γνησιότητας (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) και, ούτως ή άλλως, δεν τίθεται θέμα
υπαγωγής τους στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων. Τα υπόλοιπα
σκευάσματα δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ καθώς αποκλείονται αυτοδίκαια
από τον εν λόγω κατάλογο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη καταβολή των προβλεπομένων ποσών και για άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμού και της
διενέργειας ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα ακολουθήσει
σχετική ενημέρωση.

ΕΔΩ το εγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου