Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για ΦΥΚ, έκδοση συνταγών και υποβολή λογαριασμών


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην
έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων 
Σχετικά:
1.Το Γ55/871/26.10.2011 έγγραφο με τίτλο: Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση
φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην υποβολή
λογαριασμών φαρμακείων 
2. Τα Γ55/863/30.09.2011 και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: Διανομή
συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και στα πλαίσια της χρήσης ενιαίου
συνταγολογίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 01.11.2011 για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και
ΟΑΕΕ, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Οδηγίες για ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ/ Οδηγίες για φαρμακοποιούς
· Στα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ (δηλ. στο βιβλιάριο των εντολών
υγειονομικής περίθαλψης στο αντίγραφο(για ΟΠΑΔ) και στα παραπεμπτικά του
βιβλιαρίου ασθένειας στο αντίγραφο (για ΟΑΕΕ)) θα καταχωρούνται υποχρεωτικά από
τον ιατρό οι συνταγές που γράφονται χειρόγραφα για παρακολούθηση τυχόν
παράλληλης χορήγησης και καταχώρηση εκτέλεσης από το φαρμακοποιό.
· Για το μήνα Νοέμβριο 2011 η μη ενιαία αρίθμηση των συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για
ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) δεν θα αποτελεί παράβαση κατά τον έλεγχο
του φαρμακείου.
· Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση δίμηνων συνταγών αφορά μόνο σε ασφαλισμένους του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
· Οι ιατροί που έχουν σύμβαση μόνο με ΟΠΑΔ ή μόνο με ΟΑΕΕ εξυπηρετούν προς το
παρόν μόνο τους ασφαλισμένους των εν λόγω ταμείων και όχι ασφαλισμένους ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.
· Σημειώνεται ότι αποζημιώνονται για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ
μόνο τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (Ε.Π.Ε.).
Οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος να μεριμνήσουν άμεσα προκειμένου να
δοθεί με ευθύνη τους από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας
τους, στους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων καθώς και στους
συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατρούς της ασφαλιστικής τους περιοχής.
Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους
συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου