Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Υπουργική Απόφαση: "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων"

Η Υπουργική Απόφαση "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων" (22.11.2011) αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

- Ειδικά για τα φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010, ο ειδικός τρόπος διαμόρφωσης της λιανικής τιμής πώλησης από τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύπτει από τη νοσοκομειακή τιμή στην οποία προστίθεται 2% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακεμπόρου (Ειδική Χονδρική Τιμή) και επί της τιμής που προκύπτει προστίθεται 16% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακείου. Στην τελική τιμή προστίθεται ο ΦΠΑ.


Ποσοστά κέρδους

1. Για τους φαρμακεμπόρους το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται σε 5,4% επί της καθαρής τιμής για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8% για τα ΜΗΣΥΦΑ.
2. Για τα φαρμακεία, το ποσοστό μικτού κέρδους είναι 35% και υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής.

- Οι χονδρικές τιμές πώλησης των φαρμάκων όμοιας δραστικής ουσίας και μορφής προσδιορίζονται με μείωση κατά 15% της τιμής του πρωτοτύπου, αφού μειωθεί η τιμή του στο 65% της τιμής που είχε το φάρμακο υπό καθεστώς προστασίας διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή τους, τιμή χαμηλότερη, χωρίς κανένα περιορισμό.Για το πλήρες κείμενο πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου