Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: Π60/27


ΘΕΜΑ: "Σχετικά με την υποβολή λογαριασμών"

Όπως είναι γνωστό την 1η-11-2011 υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για την εφαρμογή της οποίας θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με την έκδοση σχετικού εγγράφου.
Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας ότι για τους λογαριασμούς φαρμακείων από το Νοέμβριο του 2011 και εφεξής θα ισχύουν τα ακόλουθα.

Ι.Οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν ένα τιμολόγιο και μια συγκεντρωτική κατάσταση προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Οι ηλεκτρονικές συνταγές θα διαχωρίζονται σε δυο πακέτα:

- Όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται χωριστά ενώ
- Όσες εκτελέστηκαν χειρόγραφα θα υποβάλλονται μαζί με τις χειρόγραφες συνταγές ΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι συνταγές των ταμείων ΟΠΑΔ,ΟΑΕΕ που εκτελέστηκαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2011, θα υποβάλλονται προς εξόφληση στα αντίστοιχα ταμεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 
Επισημάνσεις:

  • Όλες οι συνταγές (ηλεκτρονικές και χειρόγραφες) θα αριθμούνται με ενιαία αρίθμηση.
  • Η συγκεντρωτική θα είναι εις τριπλούν
  • Απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου