Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Συνταγογράφηση από τα Κεντρα Υγείας σε ασθενείς ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ


Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), με αριθμό πρωτοκόλλου: Υ3α/Γ.Π./124465, 11 Νοεμβρίου 2011.
Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ 118017/31-10-2011 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΥΥΚΑ κ. Πολύζου προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη
2. Η υπ' αριθμ Γ24/42/09-11-2011 απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη
Με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, καθορίζεται ο τρόπος συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.- Δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν όλοι οι πιστοποιημένοι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ.
- Από 1 Νοεμβρίου 2011 έχει καθιερωθεί κοινή συνταγή για τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ, η οποία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά.
- Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα γίνεται προμήθεια του Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις οικείες Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο θα χρησιμοποιείται για να εκδίδονται χειρόγραφες συνταγές για τους ασφαλισμένους.
Ειδικότερα, για τους ειδικευμένους ιατρούς των Κέντρων Υγείας, που έχουν πιστοποιηθεί ηλεκτρονικά, θα γίνεται προμήθεια συνταγολογίων για να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, όταν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η χρέωση συνταγολογίων στους ιατρούς θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα η χρέωση των συνταγολογίων του ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία αναγράφεται σε κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον Συντονιστή Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο αριθμός ΑΜΚΑ, το Κέντρο Υγείας που υπηρετεί, το πλήθος συνταγολογίων που αιτείται, ο αριθμός συνταγολογίου, η ημερομηνία παραλαβής και η υπογραφή ιατρού. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για την αποχρέωση των συνταγολογίων. Η σχετική κατάσταση αποχρέωσης μαζί με τα στελέχη των συμπληρωθέντων συνταγολογίων επιστρέφονται στον ΕΟΠΥΥ. 
Επισημαίνεται, ότι όλες οι συνταγές ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από ιατρούς Κέντρων Υγείας θα ελέγχονται και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στο ΥΥΚΑ και στις Υ.ΠΕ.


Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Πολύζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου