Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ 1ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γνωμοδότησε σήμερα αρνητικά σε ό,τι αφορά τη διάθεση παρασκευασμάτων γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας (για βρέφη 0-6 μηνών) μόνο από τα φαρμακεία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πλήρη ανατροπή μιας τεράστιας σε τζίρους αγοράς. 
Η απόφαση αυτή που περιλαμβάνει και όσα από τα προϊόντα δεν χρήζουν ιατρικής συνταγής αποφασίστηκε ότι συνιστά εμπόδιο στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού που δεν δικαιολογείται από υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος.
Ειδικότερα, η ισχύουσα κατά τα ανωτέρω ρύθμιση, δημιουργεί φραγμούς εισόδου σε δυνητικούς ανταγωνιστές (π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων) και στεγανοποιεί έτσι την αγορά λιανικής, ενώ παράλληλα περιορίζει την ελευθερία των προμηθευτών να διανέμουν τα προϊόντα τους σε εναλλακτικά δίκτυα. 
Με την ισχύουσα, δηλαδή, Υπουργική Απόφαση, η διανομή των εν λόγω προϊόντων καθίσταται λιγότερο αποδοτική και οι καταναλωτές στερούνται επιλογών και πλεονεκτημάτων που ενδεχομένως θα προέκυπταν από τον συνδυασμό διανομή – τιμή.
Ο υφιστάμενος αυτός περιορισμός δεν αποτελεί πρόσφορο και αντικειμενικά αναγκαίο, ούτε και αναλογικό κανονιστικό μέσο για την εξυπηρέτηση τυχόν λόγων δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας των βρεφών και η προαγωγή της αξίας του θηλασμού. Και τούτο, διότι η πληροφόρηση των καταναλωτών αλλά  και η ποιότητα των παρασκευασμάτων βρεφικού γάλακτος, ανεξάρτητα από την ηλικία του βρέφους, διασφαλίζεται από την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία με δεσμευτικές διατάξεις που αφορούν, ειδικότερα, στη σύνθεση, σήμανση, διαφήμιση και εν γένει κυκλοφορία του προϊόντος. Επίσης, η ωφέλεια για τους καταναλωτές από το σύστημα διανυκτέρευσης ορισμένων φαρμακείων δεν θα παραβλαφθεί με την προτεινόμενη νέα ρύθμιση, αφού και στο εξής η διάθεση θα εξακολουθήσει να γίνεται από τα φαρμακεία, παράλληλα με τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, όπως ακριβώς σήμερα γίνεται με τα παρασκευάσματα γάλακτος  της δεύτερης βρεφικής ηλικίας, χωρίς κανένα πρόβλημα, επ΄ ωφελεία των καταναλωτών και της  αποδοτικότερης  λειτουργίας του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά. 
Δειτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου της επιτροπής ανταγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου