Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

ΕΟΠΥΥ: ΝΕΕΣ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΣΑ


Α) ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
1.       Όλες οι συνταγές θα εκδίδονται από γιατρούς συμβεβλημένους και με τα τρία ταμεία (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ). Ο γιατρός θα σφραγίζει κάθε συνταγή με την σφραγίδα του ταμείου στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος. Γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ που δεν έχουν κάνει δήλωση συνταγογράφησης στο ΙΚΑ δεν μπορούν να συνταγογραφούν για λογαριασμό του ΙΚΑ. Επειδή όμως οι φαρμακοποιοί δεν γνωρίζουν ποιοι έχουν κάνει την σχετική δήλωση, συνταγές χειρόγραφες του ΙΚΑ που εκδίδονται από γιατρούς με σφραγίδα του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ εκτελούνται και την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο ο γιατρός.
2.       Οι συνταγές θα είναι δύο ειδών: ή χειρόγραφες σε συνταγολόγιο του ΙΚΑ και μόνο, ανεξαρτήτως για ποιό ταμείο πρόκειται, ή ηλεκτρονικές  ανάλογα με το ταμείο που ανήκει ο ασφαλισμένος.
3.       Οι χειρόγραφες συνταγές του ΙΚΑ, είτε πρόκειται για ασφαλισμένους του ΙΚΑ, είτε του ΟΑΕΕ , είτε του ΟΠΑΔ δεν χρειάζονται συνοδευτική βεβαίωση ότι το σύστημα δεν λειτουργεί και για αυτό ο γιατρός έγραψε χειρόγραφη.
4.       Γιατροί  του ΕΣΥ από νοσοκομεία δεν δύνανται να συνταγογραφούν εάν δεν είναι πιστοποιημένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα, ή δεν έχουν συνταγολόγιο του ΙΚΑ. Συνεπώς από Νοσοκομεία δεχόμαστε ή ηλεκτρονικές συνταγές με υπογραφή, σφραγίδα του γιατρού και σφραγίδα του Νοσοκομείου ή χειρόγραφες του ΙΚΑ με υπογραφή γιατρού,  σφραγίδα ιατρού και σφραγίδα νοσοκομείου. 
5.       Τα φάρμακα που χορηγούνται για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ θα καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους γιατρούς και στα μικρά βιβλιάρια εντολών  υγειονομικής περίθαλψης για αυτά τα ταμεία. Αυτό γίνεται για παρακολούθηση τυχόν παράλληλης χορήγησης και καταχώρησης εκτέλεσης από φαρμακοποιό.


Β) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
6.       Όλες οι συνταγές ανεξαρτήτως από πού προέρχονται (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ) θα εκτελούνται σαν να πρόκειται για  ένα ταμείο. Για όσους έχουν μηχανοργάνωση θα πρέπει να δημιουργήσουν νέο ταμείο ΕΟΠΥΥ ή πρόσκαιρα να χρησιμοποιήσουν το ταμείο ΙΚΑ.  
7.       Τα ΦΥΚ θα χορηγούνται προς το παρόν όπως τα χορηγούσαμε μέχρι τώρα στο ΙΚΑ και για τα τρία ταμεία που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ. Όμως μέχρι 30-11-2011 για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ χορηγούνται τα ΦΥΚ όπως χορηγούνταν όταν τα ταμεία ήταν ανεξάρτητα. 
8.        Για τις συνταγές του ΙΚΑ ο πίνακας 5 των φαρμάκων που χορηγούνται μόνο από τα φαρμακεία του ΙΚΑ , εξακολουθεί να ισχύει.
9.       Οι κολοστομίες χορηγούνται στον ΕΟΠΥΥ μόνο για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ σε συνταγή χειρόγραφη του ΙΚΑ (αφού ηλεκτρονικά δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν αναλώσιμα) και καταχωρούνται μαζί με όλες τις άλλες συνταγές του ΕΟΠΥΥ. Δεν εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο ούτε ξεχωριστή κατάσταση. Η συνταγή αυτή συμπεριφέρεται όπως όλες οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ. Εάν ξεπερνάει τα 150 ευρώ θέλει θεώρηση.
10.    Τα αναλώσιμα (π.χ. στρίπς, βελόνες σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π.) θα χορηγούνται όπως τα χορηγούσαμε στο ΙΚΑ.
11.    Μόνο τα εμβόλια τα οποία υπάγονται στο Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού θα χορηγούνται στον ΕΟΠΥΥ με μηδενική συμμετοχή όπως τα χορηγούσαμε στον ΟΠΑΔ. Κανένα άλλο.
12.    Οι δίμηνες συνταγές εξακολουθούν προς το παρόν να ισχύουν μόνο για ασφαλισμένους του ΙΚΑ, και εάν είναι χειρόγραφες τότε χρειάζονται θεώρηση. Για τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ δεν ισχύουν οι δίμηνες συνταγές.
13.    Οι συνταγές των τριών ταμείων που συνιστούν τον ΕΟΠΥΥ και που έχουν γραφτεί μέχρι και 31/10/11, καθώς και οι επαναλαμβανόμενες, θα εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία και μέσα στα πλαίσια των επιτρεπομένων ημερομηνιών. Συνεπώς, χειρόγραφες συνταγές του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ οι οποίες έχουν γραφεί μετά την 31ηΟκτωβρίου 2011, δεν θα εκτελούνται.

Γ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
14.    Όλες οι συνταγές, του ΕΟΠΥΥ ανεξάρτητα από ποιό ταμείο προέρχονται, θα αριθμούνται κανονικά και θα καταχωρούνται ανά ημέρα, όπως ακριβώς γινόταν στο ΙΚΑ. Στο τέλος του μήνα θα καταγράφονται χειρόγραφα χρησιμοποιώντας το βιβλίο υποβολής του ΙΚΑ ή ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την μηχανογραφημένη κατάσταση του ΙΚΑ.  
15.    Θα εκδίδεται ΕΝΑ τιμολόγιο επ’ ονόματι ΕΟΠΥΥ με τα στοιχεία : Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γερανίου 42 –Αθήνα,  ΑΦΜ : 997478553 , ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ.  τηλ. 210 3729795, 210 3666324.


16.    Οι φάκελοι με τις συνταγές ΕΟΠΥΥ, θα κατατίθενται τις πρώτες 5 εργάσιμες ημέρες εκάστου μήνα στο ταμείο για έλεγχο και εξόφληση. Κάθε φάκελος θα περιέχει όλες τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ σε τρία πακέτα, Ηλεκτρονικές, χειρόγραφες και ΕΤΥΑΠ (εάν υπάρχει), καθώς και μία συγκεντρωτική κατάσταση (όπως κάναμε μέχρι σήμερα στο ΙΚΑ). Εάν υπάρχουν συνταγές του ΕΤΥΑΠ , οι μέν συνταγές θα μπαίνουν στον φάκελο αλλά σε ξεχωριστό υποφάκελλο. Για όλες τις συνταγές θα υπάρχει ενιαία αρίθμηση, σύμφωνα με την ημερομηνία εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το διαχωρισμό τους σε πακέτα στο τέλος του μήνα.
17.     Τις συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) που θα χορηγούμε από τα φαρμακεία μας, δεν θα τις υποβάλουμε σε ξεχωριστό φάκελο, αλλά μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές στον ίδιο φάκελο, όπως κάναμε μέχρι σήμερα στο ΙΚΑ. Το σύστημα ελέγχου του ΙΚΑ που υποστηρίζει τον έλεγχο του ΕΟΠΥΥ τα αναγνωρίζει, και για αυτά δεν κρατείται rebate.

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ
18.    Οι πληρωμές μας θα γίνονται εντός 40 ημερών από την υποβολή των λογαριασμών μας στο Ταμείο , σε τακτή ορισμένη ημερομηνία πληρωμής  που θα γνωρίζουμε στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο έτος (όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με το ΙΚΑ). 

Ε) ΤΥΔΚΥ
19.    Το ΤΥΔΚΥ δεν συμπεριλαμβάνεται στα ταμεία που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ και ως τούτου οι συνταγές του θα εκτελούνται κανονικά όπως μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι για το ταμείο αυτό, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές συνταγές. Εάν κατά λάθος ο γιατρός εκδώσει τέτοιες και τις καταχωρήσει στον ΟΠΑΔ, αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν χειρόγραφα και να καταχωρηθούν στο ΤΥΔΚΥ και όχι στον ΟΠΑΔ.

ΣΤ) ΕΤΥΑΠ
20.    Οι συνταγές του ΕΤΥΑΠ θα εκτελούνται όπως τις εκτελούσαμε μέχρι τώρα στον ΟΠΑΔ. Θα καταχωρούνται και θα αριθμούνται κανονικά μαζί με τις άλλες συνταγές του ΕΟΠΥΥ.  Στο τέλος του μήνα θα ξεχωρίζονται και θα μπαίνουν στον μεγάλο φάκελο του ΕΟΠΥΥ αλλά σε ξεχωριστό υποφάκελλο. Θα εκδίδεται τιμολόγιο ξεχωριστό για την συμμετοχή του ΕΤΥΑΠ που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ (όπως κάναμε μέχρι σήμερα στον ΟΠΑΔ). Δηλαδή, συνταγή του ΕΤΥΑΠ που έρχεται στο φαρμακείο, εκτελείται σαν συνταγή του ΕΟΠΥΥ όπως όλες οι άλλες συνταγές, καταχωρείται μαζί με αυτές   και εκδίδεται τιμολόγιο μόνο για την συμμετοχή του κλάδου υγείας του ΕΤΥΑΠ. 


                                                                             Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου