Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

ΙΚΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σχετικά:
1.  Το  Γ55/780/28.06.2010  έγγραφο  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  με  τίτλο: ««Μη  αποζημίωση
φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από
τον  ΕΟΦ  Περίληψη  Χαρακτηριστικών  του  Φαρμακευτικού  Προϊόντος,  από  το  ΙΚΑ‐
ΕΤΑΜ»
2.Νόμος Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α’93)  άρθρο 8 παρ.4
3.  Το  Γ55/640/24.07.2008  έγγραφο  του  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ  με  τίτλο:   «Ενδείξεις για τις οποίες η
δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς»4.  Το  Γ55/645/02.09.2008 έγγραφο του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ με τίτλο: «Ενδείξεις για τις οποίες η
δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς»
Θέτουμε  υπόψη  σας  ότι  κατά  τον  έλεγχο  της  συνταγογραφίας  έχουν
παρατηρηθεί  αυξημένα  περιστατικά  συνταγογράφησης  φαρμάκων  που  δεν
καλύπτονται από την Κοινωνική Ασφάλιση. Κατόπιν αυτού με το παρόν έγγραφο σας
υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:


Με  την  ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921/02.07.2007 (ΦΕΚ  Β’ 1229/18.07.2007)  ορίστηκαν  οι
ενδείξεις  για  τις  οποίες  η  δαπάνη  των  φαρμάκων  που  αντιστοιχούν  σε   αυτές   δεν
καλύπτεται από φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας και είναι οι ακόλουθες:
Παχυσαρκία (μη συνοδευόμενη από σχετικούς παράγοντες κινδύνου)
Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία
Στυτική δυσλειτουργία
Κοινές στοματίτδες‐άφθες
Δερματική γήρανση ή ρυτίδες δέρματος
Ορμονική αντισύλληψη για συστηματική χρήση
Βιταμινοθεραπεία  από  του  στόματος  για  τόνωση  ή  υποκατάσταση
βιταμινών
Φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων
Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη νικοτίνη
Επίσης,  σύμφωνα  το  αρ.8  παρ.4.  του  Ν.3457/2006 (ΦΕΚ  Α’93)  ρητά  ορίζεται  ότι
«Απαγορεύεται,  με   ευθύνη  του  θεράποντος  ιατρού,  η  συνταγογράφηση  φαρμάκων
εκτός  εγκεκριμένων  ενδείξεων  και  δοσολογίας,  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην
Περίληψη  Χαρακτηριστικών  του  Προϊόντος».    Συνεπώς,  για  τη  συνταγογράφηση,
ουσιώδης  είναι  εκ  μέρους  του  θεράποντος  ιατρού,  η  γνώση  της  εγκεκριμένης
«Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος».
Για  διευκόλυνση  σας  παραθέτουμε  στη  συνέχεια  τα  φάρμακα  που  δεν
αποζημιώνονται  από  το  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ,  δεδομένου  ότι      βάσει  των  εγκεκριμένων
ενδείξεων  τους,  όπως  αυτές  καθορίζονται  στην  Περίληψη  Χαρακτηριστικών  του φαρμακευτικού  Προϊόντος  που  εκδίδεται  από  τον  Ε.Ο.Φ.,  χορηγούνται  σε  ενδείξεις
που περιλαμβάνονται στις διατάξεις τις ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921/02.07.2007.
1) Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας (εξαιρείται η περίπτωση που υπάρχει
γνωμάτευση που αναφέρει σχετικούς παράγοντες κινδύνου)
ACOMPLIA
XENICAL
2) Φάρμακα για τη θεραπεία της ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας
AXELAN
BOTAFEX
EBERSEDIN
HAIRWAY
LOTORIN
MINODRIL
MINOXIDIL/TARGET
NEO PRURISTAM
NHEREA
OXOFENIL
REGAINE
VIUS
PERVIL (f.c. tab 1mg/tab)
PROPECIA (f.c. tab 1mg/tab)
3) Φάρμακα για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας
CAVERJECT
CIALIS
LEVITRA
MUSE
VIAGRA
VIVANZA
4) Αντισυλληπτικά φάρμακα συστηματικής χρήσης
CERAZETTE
CILEST
GRACIAL
HARMONETTE
LAURINA
LIOFORA
LOETTE
MELIANE
MERCILON
MINESSE
MINULET
MIRENA (εξαιρούνται οι εγκεκριμένες
ενδείξεις α) προστασία από υπερπλασία
του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια
θεραπείας οιστρογονικής υποκατάστασης
β)Ιδιοπαθής μηνορραγία)
NORLEVO
NOVYNETTE
POSTINOR
REGULON
RIGEVIDON
TRI‐MINULET
TRIGYNERA
TRIREGOL
YASMIN
YASMINELLE5) Θεραπεία δερματικής γήρανσης ή ρυτίδων του δέρματος
VISTABEL
6) Κοινές στοματίτιδες, άφθες
AFTAID (mouth past 5% w/w)
BETADINE (sol. ga. mw 1%)
DRAPIX (sol. ga. mw 1%)
EVINOLUT (sol. ga. mw 1%)
LYSOPAINE‐N (subl. tab 20+10 mg/tab)
MUNDISAL (gel or. top 8,71%+0,01%)
OXISEPT (or. t. sol. 1% w/v)
POVIODINE (gargle 1%)
PYRALVEX (or. t. sol. 1%+5% w/v)
RIPOSON (mouth wash 0,5mg/1ml)
RIPOSON (loz 5mg/loz)
STREPSILS PLUS (mouth spray
0,58+1,16+1,88 mg/d)
UNISEPT (sol. ga. mw 10%)
7) Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή υποκατάσταση βιταμινών
ADDITIVA VITAMIN C
ARCALION
BESIX
BETRIMINE
EPHYNAL
EVATON B12
EVIOL
EVIOL‐A
FARASIN
ISSOBEVIT
NECTADON‐C
NEO‐SARKOL
NEUROBION
PHARMATON GERIATRIC
PHOSPHOVITAM FORT
SOPALAMIN‐3B
TRIFORTE
TRIPLOVIT
TRIVIMINE
UPSATON
VICEF
VIONEURIN‐6
VITORANGE
VITORANGE+CALCIUM
8) Φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη
νικοτίνη
CAMRYN
CAVALAR
CHAMPIX
ZYBAN
NICOPATCH (TTS 21MG/24 HRS)
NICORETTE (CHW TAB 4MG/TAB)
NICORETTE (INHALAT 10MG/UNIT)
NICORETTE NAS. SPRAY 500MCG/DOSE
NICORETTE (MICROTAB) SUBL. TAB
4MG/TAB
NICORETTE (MINT) CHW TAB 4MG/TAB
NICORETTE MICROTAB LEMON (SUBL.
TAB 4MG/TAB)
NICORETTE FRESHMINT (CHW TAB
4MG/TAB)
NICOTINELL FRUIT (CHW GUM
4MG/GUM)
NICOTINELL LIQUORICE (CHW GUM
4MG/GUM)
NICOTINELL MINT (CHW GUM
4MG/GUM)
NIQUITIN CLEAR (TTS 21 MG / 24 HRS)  9) Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρου
ABANIFAN
ANTICAN
BIOFLEVIN
CIDOSTON
CYCLO—3‐FORT
DAFLON (εξαιρείται η εγκεκριμένη
ένδειξη αιμορροϊδική κρίση)
DIOSMINE/VOCATE
DIOSPER
DISPEDROL
DOXYTREX
FLEVION
FLEVOSTOL
GAMOPHEN
HEMERAN
MECATON
NOXAREL/GENEPHARM
OFLAZET
OPINO
PELETHROCIN
PYCNOGENOL
RADIAVIT
RIOVEN
ROXYDRAL
SMUDAL
VENORUTON (εξαιρείται η εγκεκριμένη
ένδειξη συμπτωματική θεραπεία Ι και ΙΙ
βαθμού αιμορροΐδων)
VENOSMAN
Σημειώνεται  ότι  στις  προηγούμενες  παραγράφους  αναφέρονται  τα  φάρμακα
όπως  είχαν  συμπεριληφθεί  στην  εγκύκλιο  του  Ε.Ο.Φ.  με  αρ.πρωτ.49781/23.07.2008
καθώς  με  βάση  την  παράγραφο  γ  του  άρθρου  5  της  ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921 (ΦΕΚ  Β’
1229/18.07.2007) με μέριμνα του Ε.Ο.Φ.  εκδίδεται  εγκύκλιος  με   τα  φάρμακα,  τα  οποία
έχουν  εγκεκριμένες  ενδείξεις  εκ  των  ανωτέρω.    Ως  εκ  τούτο  στον  κατάλογο  αυτό
περιλαμβάνονται και φάρμακα τα οποία είναι πλέον ΜΗΣΥΦΑ ή οι άδειες τους έχουν
ανακληθεί.  Κατόπιν  αυτού,  καλούνται  οι  κάτοχοι  αδειών  κυκλοφορίας  να  μας
ενημερώσουν εάν τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο έχουν
και άλλες  εγκεκριμένες ενδείξεις  πέραν  αυτών  που  δεν  αποζημιώνονται  και  να  μας
αποστείλουν  τις  αντίστοιχες  εγκεκριμένες  Περιλήψεις  των  Χαρακτηριστικών
Προϊόντων,  προκειμένου  να  επικαιροποιήσουμε  τον  Κατάλογο  με  τυχόν  άλλες
εξαιρέσεις.  Υπενθυμίζετε  ότι  εάν  συνταγογραφηθούν  τα  ανωτέρω  ιδιοσκευάσματα
για  τις  εξαιρέσεις  (δηλ.  για  τις  άλλες  εγκεκριμένες  ενδείξεις  πέραν  των  μη
αποζημιούμενων)  τότε  πρέπει  να  επισυνάπτεται  και  γνωμάτευση  του  θεράποντα
ιατρού σχετικής ειδικότητας.
Με  ευθύνη  των  Διευθυντών  των  Μ.Υ.  και  Π.Υ.Υ. να δοθεί από ένα αντίγραφο
του  εγγράφου  αυτού  στους  ιατρούς  της  Μονάδας  τους,  που  συνταγογραφούν,  καθώς και  από  ένα  αντίγραφο  στους  ιατρούς  των  Κ.Υ.  και  Π.Ι.  της  ασφαλιστικής  τους
περιοχής,  εφόσον  εκδίδουν  συνταγές  ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ,  οι  οποίοι  θα  το  παραλάβουν
ενυπόγραφα.  Τα  Υποκαταστήματα  να  επιδώσουν  το  παρόν  έγγραφο  με  απόδειξη
παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2.Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Γρ. Διοικητή
4. Γρ. Υποδιοικητή κ. Κ.Νικόλη
5. Δ/νσεις Επιθεώρησης
6. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομοτεχνικών
Υπηρεσιών
7. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών
8. Συντονιστές Υγείας και Ασφάλισης
9.Συντονιστές Διοίκησης
10. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
11. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
12. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
13 . Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους
14. ΥΠΕΔΥΦΚΑ Σταδίου 29, 10110 ΑΘΗΝΑ
15. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας &
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
15.ΗΔΙΚΑ
16. Στο συντάξαν τμήμα (10)
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου