Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ

Από το ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης έγιναν παράπονα ότι οι προσφορές που αποστέλλονται από μέλη μας για διάφορα μη διατιμημένα προϊόντα, προκειμένου να αναγνωριστεί η δαπάνη στους ασφαλισμένους, αποστέλλονται σε μη ευπρεπή και δυσανάγνωστη μορφή.
Για το λόγο αυτό καταρχήν ζήτησαν να αποστέλλονται οι προσφορές αυτές δακτυλογραφημένες. Σε επισήμανσή μας ότι αυτό δεν είναι εύκολο για πολλούς συναδέλφους, ιδιαιτέρως μεγάλης ηλικίας, δέχτηκαν τελικώς να παραλαμβάνουν και χειρόγραφες προσφορές με τον απαράβατο όρο ότι θα είναι ιδιαίτερα προσεγμένες σε κόλλα Α4 με καλό γραφικό χαρακτήρα κι όλες τις απαραίτητες σφραγίδες και υπογραφές.
Σε εφιστούμε την προσοχή για την ευπρέπεια των εγγράφων που αποστέλλετε.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου