Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε.Τ.Α.Α.
Αθήνα 17.2.2012

Αριθ. Πρωτ. 19972 Βαθμός Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

ΘΕΜΑ: Μη έγκυρη έκδοση τιμολογίου
    
Με αφορμή έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο θα επιστρέφονται οι λογαριασμοί φαρμακείων που υποβάλλονται με λανθασμένα τιμολόγια θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για να είναι αποδεκτό το τιμολόγιο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι στοιχεία:

• Επωνυμία: ΕΤΑΑ – Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΕΤΑΑ - Τ.Υ.Υ.)

• ΑΦΜ : 998146384

• ΔΟΥ: ΙΑ Αθηνών

• Σφραγίδα φαρμακείου

• Αναλυτικό αιτούμενο ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως).

•Σε περίπτωση που όλα τα ανωτέρω είναι χειρόγραφα χρειάζεται επιπλέον σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού για την έκδοση.

Παρακαλούμε όπως διαβιβαστεί στα μέλη σας.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Η Διευθύντρια Ασθενείας
Ε. Ματσιώτα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου