Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Σφραγίδες ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ

Σας γνωρίζουμε ότι από  1.3.12, οι σφραγίδες που θα χρησιμοποιούν οι συνεργαζόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί, η λίστα των οποίων είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr) θα πρέπει να είναι ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΜΚΑ:
ΕΙΔ. – ΑΜ. ΤΣΑΥ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΠΥ

Για παράδειγμα:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΧΑΙΟΣ
  ΑΜΚΑ: 0000000000
   ΓΥ. –ΤΣΑΥ 00000
          ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ

Διευκρίνιζεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά από 1.3.12 τα παραπεμπτικά
(χειρόγραφα και ηλεκτρονικά)  που δεν θα φέρουν στη σφραγίδα του ιατρού τα αναφερόμενα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου