Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

ΠΦΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18/2/2012

Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ εξέτασε το Προσχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΣΥ, Φαρμάκων, Φαρμακείων και άλλες διατάξεις».

Διατυπώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο Σχέδιο Νόμου που διαλύει και υποβαθμίζει τη φαρμακευτική περίθαλψη, περιλαμβάνοντας άρθρα εντελώς ανεφάρμοστα και άλλα που οδηγούν σε αναίρεση του δικαιώματος των ασθενών στα φάρμακα.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ σε συνεργασία με τους προέδρους, αφού μελετήσουν το τελικό κείμενο που θα κατατεθεί, να προχωρήσουν σε κάθε πρόσφορη μορφή Πανελλαδικής κινητοποίησης.

Τα άρθρα 9, 18, 26 και 22 παρ. 5 θεωρούνται απαράδεκτα και ζητάμε την απόσυρσή τους ή τη ριζική αναδιατύπωσή τους.

Επίσης ζητάμε τη ριζική βελτίωση των άρθ. 20 και 27 (rebate).

Την εισαγωγή και χρήση γενοσήμων μόνο με εγγύηση Βιοϊσοδυναμίας και έχουμε μια σειρά παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση της δραστικής ουσίας, το δικαίωμα αντικατάστασης και την ασφαλιστική τιμή.

Το ΔΣ του ΠΦΣ θα προχωρήσει σε άμεση ενημέρωση των κομμάτων και όλων των Βουλευτών -μέσω των τοπικών Συλλόγων- σε συνέντευξη τύπου, σε ραδιοφωνικό σποτ και στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το κοινό.

Ο ακριβής χρόνος και η μορφή της κινητοποίησης θα οριστικοποιηθεί σε σύσκεψη, όπως προαναφέρθηκε, αφού μελετηθούν τα τελικά άρθρα του Ν/Σ.
Η ΓΣ του ΠΦΣ καλεί όλους τους Έλληνες φαρμακοποιούς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ
1. Προάσπιση ρευστότητας:
Έκδοση διαταγής πληρωμής σε όλα τα ταμεία που καθυστερούν αδικαιολόγητα τις πληρωμές πάνω από 5 μήνες.
Εξετάζουμε το ενδεχόμενο ενδίκων μέσων κατά των Διοικήσεων.
Για το θέμα των απαράδεκτων καθυστερήσεων πληρωμών θα γίνει ενημέρωση της Τρόικας και ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συστηματική παραβίαση των κοινοτικών οδηγιών.

2. Ζητάμε άμεσο ξεκαθάρισμα της ισχύος ή όχι της θετικής λίστας.

3. Για τις ΟΕ φαρμακείων:
Παρεμβάσεις στα θέματα φορολογίας και υπεραξίας κατά τη συστέγαση και αποσυστέγαση.

4. Για τις συγχωνεύσεις φαρμακείων:
Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για εφαρμογή ζώνης βιωσιμότητας.
Η επιτροπή εταιρειών εντός 15 ημερών να παραδώσει πόρισμα και σχέδιο καταστατικού.

5. Πιέζουμε τα Υπουργεία και τις Εταιρείες ώστε να επιτύχουμε μέση πίστωση από 45 μέρες και άνω.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου