Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΚ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

1. Έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/836/21-03-2011
2. Έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1037/2003
Όπως είναι γνωστό, από 1ης Νοεμβρίου 2011 τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξυπηρετούν
όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χορηγώντας φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα
υψηλού κόστους. Δεδομένου ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη οργάνωση των
περιφερειακών του δομών τα περιστατικά που απαιτούν:
 Έγκριση Επιτροπής Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους
 Έγκριση επιτροπής εξωσωματικής γονιμοποίησης
για όλους τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ θα εξετάζονται από τις υπάρχουσες
Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις υφιστάμενες στην
παρούσα φάση διαδικασίες. Μέχρι να ενημερωθούν οι εν λόγω ασφαλισμένοι οι αντίστοιχες
συνταγές θα εκτελούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση της
απόφασης από τις αντίστοιχες Επιτροπές.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου