Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΕΟΠΥΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ (Αρ Πρωτ. Γ55/883, 6/12/2011), επισημαίνεται ότι:

  • Εντός του φακέλου θα περιέχονται εκτός των συνταγών, αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών και αντίγραφο τιμολογίου
  • Εκτός του φακέλου θα περιέχονται η πρωτότυπη Συγκεντρωτική Κατάσταση Συνταγών και πρωτότυπο τιμολόγιο
  • Στην Υπηρεσία που παραλαμβάνει τους λογαριασμούς φαρμακείων θα παραμένει η αίτηση του φαρμακοποιού, αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνταγών, αντίγραφο τιμολογίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
  • Οι ηλεκτρονικές συνταγές θα διαχωρίζονται σε δύο πακέτα: όσες εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται χωριστά ενώ όσες εκτελέστηκαν χειρόγραφα θα υποβάλλονται μαζί με τις χειρόγραφες συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Οι συνταγές των ταμείων ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που εκτελέστηκαν πριν την 1η Νοεμβρίου 2011 θα υποβάλλονται προς εξόφληση στα αντίστοιχα ταμεία.
Αρα χρειαζόμαστε:
  1. Πρωτότυπο τιμολόγιο και δύο (2) φωτοαντίγραφα (ερμηνεία ΙΚΑ)
  2. Πρωτότυπη κατάσταση και δύο (2) αντίγραφα. (ερμηνεία ΙΚΑ)
  3. Αίτηση
  4. Φορολογική ενημερότητα
  5. Ασφαλιστική ενημερότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου