Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ Η/Σ


Αγαπητές/οι,

       Πέραν του π.δ. 121/2008, της Συλλογ. Σύμβασης και του Ελεγκτ. Συνεδρίου, τα οποία απαγορεύουν την εκτέλεση συνταγών πέραν του 5ημέρου,
       ένα ακόμα ισχυρό στοιχείο, ιδιαίτερα επιβαρυντικό, για την άστοχη και παράνομη κίνηση του Βουδούρη να αγνοήσει τη νομοθεσία περί 5ημέρου εκτέλεσης συνταγών
       είναι και ο Νόμος 3892/2010 που σχεδίασε το νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

       Η πλέον πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ρυθμίζει το θέμα, και δη Νόμος και όχι π.δ. ή Υπ. Απόφ. ή Σύμβαση.

       Σε αυτόν, για τις συνταγές ΕΟΠΥΥ (που στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικές πλέον), και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παρ. 6 προβλέπεται εκ νέου (επικαιροποιείται) η υποχρέωση τήρησης του 5ημέρου στην εκτέλεση συνταγής από την ημερομηνία έκδοσης και μάλιστα ρητά και κατηγορηματικά.

       Αυτό είναι ακόμα περισσότερο επιβαρυντικό για τον Βουδούρη και τη μονομερή κίνησή του, που όμως σχεδόν σίγουρα θα τον εκθέσει ανεπανόρθωτα και προσωπικά, και θα τον εμπλέξει σε σοβαρές νομικές περιπέτειες τόσο τον ίδιο προσωπικά και τον Οργανισμό. Όχι μονάχα, αλλά ειδικά απέναντι στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

       Επιπροσθέτως, στον ίδιο Νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παρ. 8 προβλέπεται ένα επιπλέον 3ήμερο παράταση προθεσμίας εκτέλεσης συνταγής, μόνο όμως σε περίπτωσης ηλεκτρονικά σταδιακής εκτέλεσης από τον φαρμακοποιό (λόγω ανωτέρας βίας προφανώς πχ. ελλείψεων φαρμάκων).

       Γιάννης Δαγρές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου