Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

ΠΦΣ: ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα,                  14/6/2012           Αριθμ.  Πρωτ.   1963


ΠΡΟΣ

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Κύριο Γεράσιμο Βουδούρη

Κοινοποίηση:
Δ/νση Φαρμάκου
Υπόψη Προϊσταμένης
κας παναγιώτας Λίτσα

Θέμα: «Μη καταβολή της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν μετά την 23η Μαΐου 2012»
Όπως γνωρίζετε δυνάμει της από 22 Μαΐου 2012 εξώδικης δήλωσης προβήκαμε  νομίμως σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012 για τους λεπτομερώς αναφερόμενους στην ως άνω εξώδικη δήλωση λόγους.

Δεδομένου ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ως αντισυμβαλλόμενο μέρος της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων δεσμεύει τα μέλη του τόσο με την υπογραφή της συμβάσεως, όσο και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της συμβάσεως, η απόφασή του αυτή περί αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012, δεσμεύει νομίμως και συμβατικώς, τόσο τους φαρμακοποιούς – μέλη του, όσο και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση που φαρμακοποιοί έχουν προβεί σε εκτέλεση συνταγών προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012 χορηγώντας επί πιστώσει τα αναγραφόμενα εις τη συνταγή φάρμακα, κατά παράβαση της σχετικής απόφασης του Π.Φ.Σ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να μην προβεί σε καταβολή της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν μετά την 23η Μαΐου 2012.
Επίσης δέον είναι οι ως άνω συνταγές να ελεγχθούν ενδελεχώς, καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός ως προς το περιεχόμενο αυτών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου