Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012


Αθήνα, 15/6/2012

Α.Π.: 43853/10234 /ΠΡ

Προς: Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου
κ. Αμπατζόγλου 

Αξιότιμε κ. Αμπατζόγλου,                                                                                                            
                                                                                                                                                                         
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Α. Με το υπ' αριθμ. Φ. 21230/12679/1508/8-6-2012 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μας ενημέρωσαν ότι ανεστάλη η υπαγωγή των Τομέων Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ), Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης (ΤΑΠ-ΕΤΕ) και Ασθένειας  Προσωπικού Πίστεως, Γενικής & American Express (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) έως 31-12-2012 στον ΕΟΠΥΥ.
Β. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.12883/1533/8-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του  φορέα μας θα πρέπει να προβούν σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τις δαπάνες υγείας των τριών (3) Τομέων και να προβούμε άμεσα στην  ενημέρωση των παρόχων υγείας για την ορθή εφαρμογή των αναφερομένων στο εν λόγω έγγραφο.
Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (www.tayteko.gr)  η υπ' αριθμ. πρωτ. 42327/9876/ΠΡ/11-06-2012 σχετική Ανακοίνωσή μας.
2. Σε κοινή συνάντηση των Διευθυντών Ασφάλισης των 3 Τομέων (ΤΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ) δόθηκαν σαφώς διατυπωμένες κατευθυντήριες οδηγίες επίσπευσης των διαδικασιών αποπληρωμής των παρόχων υγείας.
Όσον αφορά την φαρμακευτική δαπάνη και ειδικότερα τον μεγαλύτερο Τομέα ΤΑΠΤΠΓΑΕ (Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής & Αμέρικαν Εξπρές), από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Μαρτίνη Δημήτριο, μας δόθηκαν τα κάτωθι στοιχεία:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 1. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 2. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΤΑΥΤΕΚΩ - ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
 3. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΑΥΤΕΚΩ
 4. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 30.6.2012
 5. ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 25.4.2012 ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ
 6. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 25.4.2012 ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ

Αντίστοιχα στοιχεία έχουν ζητηθεί και από τον Τομέα Ασθένειας Προσωπικού της Εμπορικής Τραπέζης (ΤΑΠΕΤΕ)
Θα σας παρακαλούσαμε  όπως ενημερώσετε τους συλλόγους- μέλη σας, ούτως ώστε να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους των τριών (3) τομέων ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος  του Δ. Σ. ΤΑΥΤΕΚΩ
Χρήστος Μπουρσανίδης

Για να δείτε το υπ' αριθμόν Φ.21230/12679/1508/8.6.2012 έγγραφο, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου