Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ΙΚΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ


Από τη Φαρμακευτική Διεύθυνση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων απεστάλη διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με την αναγραφή του δοσολογικού σχήματος στις συνταγές.


Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
στο άρθρο 72, παρ. 1 του Νόμου 3918/2011 αναγράφεται ότι: «Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων» και διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου ισχύουν για πέραν του ενός εμβαλλάγια.
Ως εκ τούτου δεν θα περικόπτεται η αξία του φαρμάκου στις συνταγές στις οποίες η αναγραφή ενός εμβαλλαγίου δεν συνοδεύεται από την
αναγραφή του αντίστοιχου δοσολογικού σχήματος, ενώ σε περίπτωση αναγραφής δύο και πλέον εμβαλλαγίων η μη αναγραφή του δοσολογικού σχήματος αποτελεί λόγοπερικοπής της αξίας του φαρμάκου.
Διευκρινίζουμε ότι σε συνταγές που περιέχουν δύο εμβαλλάγια χωρίς να αναγράφεται δοσολογικό σχήμα δεν θα γίνονται περικοπές μέχρι και το τέλος Απριλίου 2011.

Επισυνάπτεται η σχετική Εγκύκλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου