Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 2-5 Η ΝΕΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ


Ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 559Β/8.4.2011.
Επισυνάπτεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου