Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

ΥΥΚΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ


Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απεστάλη διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων, όπως αυτές ορίστηκαν στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31. Α΄/2-3-2011).

Επισυνάπτεται το πλήρες αρχείο της εγκυκλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου