Σάββατο 16 Απριλίου 2011

Ο ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 10/3/2011 
Αριθμ. Πρωτ. 3032 
ΠΡΟΣ
Υπουργό Οικονομικών
κύριο Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Κοινοποίηση:
Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κύριο Ανδρέα Λοβέρδο

Σχετικό: Επικαιροποιημένο Μνημόνιο 4, Σελ. 119


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στη σελ. 119 του Επικαιροποιημένου Μνημονίου 4 (Δράσεις για την 8η αξιολόγηση) αναφέρεται επί λέξει: "Από το 2012 τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ΄ αποκοπή ποσό ή μια κατ΄ αποκοπή αμοιβή σε συνδυασμό με ένα μικρό περιθώριο κέρδους με στόχο τη συνολική μείωση κέρδους σε όχι περισσότερο από 15%".

Διατυπώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας και οι παρατηρήσεις μας έχουν ως εξής:
1. Το profit margin (μικτό περιθώριο κέρδους) είναι 22% και ήδη με το Νόμο 3918/11 θεσπίζεται έκπτωση από τους φαρμακοποιούς προς τα Ασφαλιστικά ταμεία της τάξης του 4,5% μεσοσταθμικά. Δηλαδή το μικτό περιθώριο κέρδους σήμερα διαμορφώνεται σε 18,5-20%.
Το κέρδος αυτό απομειούται περαιτέρω λόγω της παράνομης και παράλογης καθυστέρησης πληρωμής των ταμείων αλλά και της διαρκούς "έκτακτης φορολόγησης" (περαίωση, έκτακτη εισφορά κλπ).
Στο συνημμένο πίνακα 1 φαίνεται το μέσο μικτό κέρδος φαρμακείου στην Ευρώπη.
2. Το καθαρό περιθώριο κέρδους (μετά την αφαίρεση των συντελεστών κόστους) κυμαίνεται πλέον μεταξύ 8-11% αναλόγως των ιδιαίτερων στοιχείων εκάστου φαρμακείου. Αυτόν τον συντελεστή αποδέχεται και η ΕΦΟΡΙΑ.


3. Ο κλάδος μας είναι ίσως ο μοναδικός στον οποίο η φοροδιαφυγή είναι μηδενική.
(Λόγοι: Υδατογραφημένα κουπόνια, μηχανογραφικός έλεγχος τιμολογίων, συναλλαγή με Δημόσιο και Ταμεία).


4. Η μείωση περιθωρίου κέρδους στο 15% στην ουσία καταργεί κάθε έννοια κέρδους διότι καλύπτει απλά και μόνο τα έξοδα λειτουργίας. Σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα χρήσης αλλά και σε εκμηδένιση των αναμενόμενων φορολογικών εσόδων από τα φαρμακεία.


5. Η υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου αντιστρατεύεται σειρά αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τις οδηγίες DIR 35/05 KAI DIR 123/06.
Θέτει επίσης ισχυρά ερωτηματικά κατά πόσο είναι σεβαστή η Συμφωνία της Λισσαβόνας.


6. Χρήζει ειδικής διερεύνησης κατά πόσο είναι νόμιμο και θεμιτό να οδηγούνται 12.000 φαρμακεία σε κλείσιμο μέσω μιας Διοικητικής Απόφασης (Διοικητικός καθορισμός περιθωρίου κέρδους).
Πιστεύουμε ότι ένα λογικό περιθώριο κέρδους όπως αυτό που ισχύει σήμερα είναι απαραίτητο όχι μόνο με όρους οικονομίας και όρους λογικής αλλά και με όρους Νομικούς (προστασία επιχειρήσεων). Δεν είναι δυνατόν να μας οδηγείτε σε αρνητικά αποτελέσματα χρήσης.


7. Είναι απορίας άξιο γιατί υπάρχει αυτός ο μονόπλευρος και αναποτελεσματικός προσανατολισμός στη μείωση της μικρής κερδοφορίας των φαρμακείων, όταν ο τομέας των φαρμακείων αποτελεί μόλις το 6%-7% της "πίτας" των Δαπανών Υγείας. Για το υπόλοιπο 93%-94% δεν βλέπουμε τον ίδιο ζήλο και αυτό μας βάζει δικαίως σε  άλλες σκέψεις. Βλ. Συν. 2


8. Ο οποιοσδήποτε γνωρίζει στοιχειώδη πράγματα γύρω από τις φαρμακευτικές δαπάνες μπορεί να σας πληροφορήσει ότι το κέρδος των φαρμακείων είναι ο τελευταίος και μικρότερος σε σπουδαιότητα παράγοντας που επηρεάζει το ρυθμό αύξησης των Φαρμακευτικών Δαπανών. Ακόμη και να μηδενίσετε το κέρδος του φαρμακείου οι δαπάνες θα βαίνουν αυξανόμενες  αν δεν αντιμετωπιστεί η ρίζα του προβλήματος (Υποκατάσταση φθηνών από ακριβότερα, νεότερες και ακριβότερες θεραπείες,  υπερσυνταγογράφηση κλπ).

Δύο παραδείγματα:
α) Σκεύασμα Α για τον διαβήτη έχει Λ.Τ. 3 Ευρώ. Αντικαθίσταται από Σκεύασμα Β που έχει Λ.Τ. 60 Ευρώ.
Σας φταίει το κέρδος του φαρμακοποιού;
β) Παλαιότερα μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων κατά 22%. Κατά τη λογική σας οι δαπάνες έπρεπε να πέσουν κατά 22%. Οι δαπάνες όμως… αυξήθηκαν!  (Λόγω υποκατάστασης από ακριβότερα).
Σας φταίει το κέρδος του φαρμακοποιού;
9. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχώς μειώσεις τιμών με αποτέλεσμα την απομείωση των αποθεμάτων που υπάρχουν στα φαρμακεία με προφανή οικονομική ζημία.
Π.χ. τον Ιούνιο 2010 η μεσοσταθμική μείωση ήταν άνω του 30%.
10. Παρακαλούμε να συνυπολογίσετε  ότι υποστηρίξαμε όλες τις δράσεις που αφορούν στη μείωση των Δαπανών παρά την οικονομική μας ζημία. (Μείωση τιμών, θέσπιση λίστας, έλεγχος συνταγών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση κλπ).

11. Επίσης με το Νόμο 3918/11 επιτρέπετε την μεγάλη αύξηση του αριθμού των φαρμακείων παρά το γεγονός ότι κατέχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ αναλογίας φαρμακείων ανά κάτοικο. Βλ. Συν.3

12. Μετά τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα επανεξετάσετε το σημείο του Μνημονίου που θεσπίζει μικτό κέρδος 15%, αλλιώς  μας οδηγείτε σε βέβαιο θάνατο!
Σας καλούμε  να λάβετε υπόψη τα Ευρωπαϊκά δεδομένα που αφορούν τα φαρμακεία.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο    ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ               ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου