Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Ευρώπη: Γενικές Κατευθύνσεις για την Υγεία και πρόγραμμα σχετικών νομοθετήσεων


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ PHARMATEAM

Ο κύριος Δημήτρης Καραγεωργίου, Γενικός Γραμματέας του Π.Φ.Σ., απέστειλε στο Pharma Team για δημοσίευση το παρακάτω υλικό και τον ευχαριστούμε θερμά.

Οι γενικές κατευθύνσεις της Commision για τον Τομέα Υγείας
ως μέρος της οικονομικής διακυβέρνησης

 1. Μεγαλύτερη χρήση πληροφοριακών συστημάτων
 2. Χρήση κλινικών δεδομένων και οδηγιών
 3. Εξοικονόμηση πόρων από τους φαρμακευτικούς προϋπολογισμούς των Μελών Κρατών
 4. Μέτρα προ της χρήσης γενοσήμων
 5. Κεντρικές μέθοδοι προμηθειών για τα Μέλη Κράτη
 6. Ενδυνάμωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας
 7. Μέτρα λιτότητας έως ορίου εμφάνισης ανισορροπιών στην περίθαλψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 1. Πρόταση Οδηγίας για τα Βιοτεχνολογικά προϊόντα και τις ιατρικές συσκευές
 2. Πρόταση νέας Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων
 3. Πρόταση νέας Οδηγίας για το Ωράριο Λειτουργίας
 4. Πρόταση Οδηγίας για τη διαφάνεια (πρωτοβουλία διαφανών διαδικάσιών που αφορούν τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)
 5. Γενικές κατευθύνσεις Καλής Πρακτικής Διανομής (GDP) ως Κανονισμός
 6. Ρυθμίσεις τιτλοδοτήσεων φαρμάκων ως φαρμακευτικών προϊόντων
 7. Πρόταση Οδηγίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (περιλαμβάνει συστάσεις για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου)
 8. Πρόταση Οδηγίας για την Φαρμακοεπαγρύπνηση (περιλαμβάνει και το μέρος των πωλήσεων μέσω διαδικτύου)
 9. Ρυθμίσεις απαιτήσεων από τα βοτανικά προϊόντα για την Υγεία
 10. Αναμονή των Εκτελεστικών Πράξεων για την Οδηγία για τα διασυνοριακά δικαιώματα ασθενών. Διεργασίες στα Μέλη - Κράτη. Διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγή
 11. Αναμονή των Εκτελεστικών Πράξεων για την Οδηγία για την αυθεντικότητα των φαρμάκων. Διεργασίες σε επίπεδο EFPIA - GIRP - PGEU για τη διασφάλιση των βάσεων δεδομένων και τη λειτουργία περιφερειακών συστημάτων έναντι κεντρικού οργάνου δεδομένων και την μεταξύ τους συνάφεια
Από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι το Μάρτιο του 2014 όλα τα παραπάνω σημεία θα είναι ψηφισμένα και θα τρέχει ο χρόνος των εθνικών προσαρμογών. 

Δημήτρης Καραγεωργίου

Γ.Γ.  Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου