Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣΚύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4052/2012, άρθρο 21 παρ. 4 και της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ 148 (ΦΕΚ 545Α) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ότι «στην περίπτωση που οι γιατροί, για τεχνικούς λόγους επάρκειας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, συνταγογραφούν με χειρόγραφο σύστημα και για χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Ιουνίου, και προκειμένου οι ΦΚΑ να αποζημιώνουν τα φάρμακα, το φαρμακείο στο οποίο θα εκτελείται η χειρόγραφη συνταγή είναι υποχρεωμένο να την καταχωρεί ηλεκτρονικά αναφέροντας υποχρεωτικά γιατρό και ασθενή. Κάθε καταχώριση χρεώνεται με ένα ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα».
Εν συνεχεία με την (β) σχετική Υπουργική Απόφαση η έναρξη της εφαρμογής της παρούσας διάταξης μετατέθηκε από την 1η Ιουνίου, στην 1η Ιουλίου 2012 λόγω «της ανάγκης ολοκλήρωσης της προμήθειας και της δικτύωσης των Μονάδων Υγείας και της επί δεκαπενθημέρου μη λειτουργίας του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) για λόγους λειτουργικής αναβάθμισης.
Σήμερα,
α. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η προμήθεια και η δικτύωση των Μονάδων Υγείας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περιφερειακά ιατρεία που είναι σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας δεν διαθέτουν υπολογιστές ή κατάλληλες γραμμές internet
β. Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ παραμένει προβληματική με αποτέλεσμα να καθιστά πολύ συχνά αδύνατη την πρόσβαση των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
γ. Πέραν δε τούτων είναι σε εξέλιξη ένα πιλοτικό πρόγραμμα που λειτουργεί δοκιμαστικά σε 50 φαρμακεία υπό την εποπτεία του ΕΟΠΥΥ και του ΚΜΕΣ (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών) και με τη συνεργασία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των ιδιωτικών εταιρειών μηχανογράφησης φαρμακείων.
Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται στην αυτόματη μετατροπή της χειρόγραφης συνταγής σε ηλεκτρονική κατά την στιγμή της εκτέλεσης της στο φαρμακείο.
Το πλεονέκτημά του, είναι ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο ο φαρμακοποιός δεν υποκαθιστά σε καμιά φάση της εργασίας του τον γιατρό, δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρόσθετων μηχανογραφικών εργασιών εκ μέρους του και σπατάλη χρόνου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να μετακινηθεί κατά ένα τρίμηνο η ημερομηνία έναρξης του μέτρου, ώστε στο χρονικό αυτό διάστημα να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαδικασίες για την επιτυχή εφαρμογή του μέτρου.
Μέχρι τότε ισχύει ο απλός κανόνας:
Η συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό εκτελείται ηλεκτρονικά και η χειρόγραφη χειρόγραφα. Ούτως ή άλλως όλες οι συνταγές, ψηφιοποιούνται και εκκαθαρίζονται από την ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ.
Πιστεύουμε ότι είναι γνωστές οι απόψεις μας και οι ανάλογες πρωτοβουλίες που κατά καιρούς έχουμε αναλάβει προς την κατεύθυνση της πλήρους μηχανογράφησης όλου του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης.
Στην ίδια λογική εντάσσεται και η παρούσα πρότασή μας με την οποία αποφεύγονται βιασύνες και προχειρότητες του παρελθόντος που τελικά ζημιώνουν τον τελικό στόχο.
Είμαστε στην διάθεσή σας ώστε συμβάλλοντας με την εμπειρία του τελικού χρήστη και διαχειριστή του συστήματος, να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου