Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Επιστολή ΦΣ Δράμας προς ΠΦΣ


Αγαπητοί συνάδελφοι

  1. Σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων που έχει υπογράψει ο ΠΦΣ με τον ΕΟΠΥΥ, η εξόφληση των λογαριασμών από το ταμείο θα πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας των 45 ημερών από την παραλαβή των λογαριασμών από το ταμείο και δη σε δήλες ημερομηνίες  που θα γνωστοποιούνται στον ΠΦΣ στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Η εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης ξεκίνησε με στρεβλό τρόπο από τη μεριά του ΕΟΠΥΥ αφού ουδέποτε τηρήθηκε η συμβατική του υποχρέωση για ορισμό δήλων ημερομηνιών για όλο το 2012.

  1. Αντί για τον ορισμό δήλων ημερομηνιών εκδόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ το υπ’αριθμόν πρωτοκόλλου 201/12-1-2012 έγγραφο με το οποίο ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρης δήλωσε εγγράφως ότι ο Οργανισμός θα καταβάλει την αξία των συνταγών που εκτελέστηκαν στα ιδιωτικά φαρμακεία από 12 έως 14 έκαστου μήνα. Αυτό  ήταν και το πλέον κοντινό στη συμβατική υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ για τον ορισμό συγκεκριμένων ημερομηνιών πληρωμής που πήραμε ως κλάδος. Ωστόσο ακόμη κι αυτό τηρήθηκε μόνο μέχρι τον Απρίλιο αφού από κει και μετά μπήκαμε στον αστερισμό των πληρωμών με δόσεις, σε άγνωστες ημερομηνίες και στο μαρτύριο της σταγόνας με αποτέλεσμα να είναι όλο και πιο δύσκολο σε μεγάλη μερίδα φαρμακείων να ρυθμίσουν της υποχρεώσεις τους προς τους προμηθευτές τους και να είναι συνεπή σε αυτές.
  2. Όσον αφορά εμάς που αποτελούμε τα συλλογικά όργανα του κλάδου ξεκινήσαμε έναν αγώνα στις 23 Μαίου με την αναστολή χορήγησης φαρμάκων με πίστωση στον ΕΟΠΥΥ, γιατί δεν είχε τηρηθεί μέχρι τότε η συμβατική υποχρέωση του περί εξόφλησης μας εντός 45 ημερών (και ορθώς). Οι από κει και πέρα χειρισμοί όμως που έγιναν μας έχουν φέρει ακριβώς στο σημείο που είχαμε ξεκινήσει το Μάιο αφού είμαστε πλέον στις 24 Ιουλίου, έχουν παρέλθει  οι 45 μέρες της συμβατικής υποχρέωσης περί πληρωμής των λογαριασμών του Μαΐου και ακόμα περιμένουμε να δεσμευθούν τα χρήματα στη Διαύγεια ενώ θα πρέπει να αισθανόμαστε κι ευχαριστημένοι αν εξοφληθούμε πλήρως μέχρι το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, 10 μόλις μέρες πριν την προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών του Ιουνίου σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 201/12/1/2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.
  3. Αν ανακεφαλαιώσουμε τα όσα έγιναν από την αρχή της χρονιάς μπορούμε να πούμε ότι απεμπολήσαμε το δικαίωμα μας για συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής όπως προκύπτει από τη Συλλογική Σύμβαση, στη συνέχεια απεμπολήσαμε τα δικαιώματα που μας παρείχε το υπ’αριθμ.  201/12-1-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, ενώ ταυτόχρονα έχουμε απ’ ότι  φαίνεται αποδεχτεί σιωπηρά να μετατραπεί η συμβατική υποχρέωση εξόφλησης εντός 45 ημερών σε 60 μέρες, χωρίς ταυτόχρονα να μας εξασφαλίζει τίποτε ότι αυτός ο χρόνος πίστωσης δε θα διευρυνθεί περαιτέρω. Επίσης έχει κατά τα φαινόμενα πάει περίπατο η «αυτοματοποιημένη διαδικασία αναστολής της πίστωσης» μόλις θα συμπληρώνονταν κάθε φορά οι 45 μέρες και δεν είχαμε πληρωθεί, για την οποία γινόταν λόγος από μέλη του Δ.Σ και Π.Φ.Σ  κατά το Συνέδριο της ΟΣΦΕ στη Δράμα. Φρονούμε ότι γι’ αυτή τη σταδιακή διολίσθηση έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες τόσο συγκεκριμένα μέλη της διοίκησης του Π.Φ.Σ όσο και συγκεκριμένοι πρόεδροι συλλόγων που είχαν σπεύσει να διασπάσουν και να υπονομεύσουν την προηγούμενη κινητοποίηση εφευρίσκοντας«νομικίστικες» δικαιολογίες περί μη νομικής κάλυψής μας, ωστόσο αυτή είναι μια συζήτηση που δεν είναι του παρόντος να γίνει….η απόδοση ευθυνών θα πρέπει να περιμένει.
  4. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή και είναι εξαιρετικά επείγον, είναι να βρεθεί ο τρόπος να τεθεί σε άμεσο έλεγχο η συσσώρευση του χρέους στα φαρμακεία που προκαλείται από την αργή αλλά σταθερή διεύρυνση του χρόνου εξόφλησης μας εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων φαρμακείων. Δυστυχώς φαίνεται να επαναλαμβάνεται σαν κακόγουστη φάρσα το σενάριο του Ο.Π.Α.Δ που σταδιακά οδήγησε σε καθυστέρηση πληρωμών 8 και πλέον μηνών και σε «δανεικά και αγύριστα» προς το κράτος. Η έλλειψη αντανακλαστικών όμως σε αυτήν την περίπτωση και υπό αυτή τη συγκυρία δε συγχωρείται γιατί μπορεί να σημάνει λουκέτο για έναν πολύ μεγάλο αριθμό φαρμακείων.
  5. Γι’  αυτό ζητάμε από το ανώτατο συλλογικό όργανο του κλάδου να εκπονήσει δίχως καθυστέρηση ένα συνολικό αξιόπιστο πλάνο δράσης που θα προστατεύει τα φαρμακεία από τη δημιουργία χρέους που δημιουργεί η αφερεγγυότητα του ΕΟΠΥΥ, το οποίο θα υποβάλλει προς τους συλλόγους κι αυτοί προς τα μέλη τους και που θα τηρηθεί  απαρέγκλιτα από όλους ούτως ώστε  να προστατευτεί κατά το δυνατόν το μικρομεσαίο φαρμακείο.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου