Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

ΕΟΠΥΥ: Τήρηση συμβατικών όρων και κανόνων ιατρικής δεοντολογίας από τους συμβεβλημένους γιατρούς


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 6871719
FAX: 210 6871795
Email: gmanager2@eopyy.gov.gr


ΜΑΡΟΥΣΙ 13/7/2012
Αρ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
οικ. 31735
ΠΡΟΣ
Όλους τους συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ γιατρούς
Κοινοποίηση :
1. Γρ. Προέδρου
2. Γρ. Αντιπροέδρου κ. Νικόλη
3. Γρ. Αντιπροέδρου κ.
Σουλιώτη

Θέμα: «Τήρηση συμβατικών όρων και κανόνων ιατρικής δεοντολογίας
από τους συμβεβλημένους γιατρούς»

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει γίνει τον τελευταίο καιρό αποδέκτης καταγγελιών, σύμφωνα με τις οποίεςσυμβεβλημένοι γιατροί απαιτούν από ασφαλισμένους χρηματική αμοιβή ή τους απαξιώνουν με τη συμπεριφορά τους.

Μετά από τα παραπάνω, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι:Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, περιλαμβάνονται τόσο στην Υπεύθυνη Δήλωση, όσο και στη σχετική σύμβαση που υποβάλλεται από το γιατρό. Μεταξύ των προβλεπομένων συμπεριλαμβάνεται και ο όρος ότι ο γιατρός θα αμειφθεί από τον ΕΟΠΥΥ με 10.00 € ανά επίσκεψη, με ανώτατο μηνιαίο όριο επισκέψεων 200 ή 150 ανάλογα με την περίπτωση. Πέραν της παραπάνω αμοιβής, ο γιατρός δεν επιτρέπεται να έχει ουδεμία οικονομική απαίτηση από τον ασφαλισμένο.

Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, παρέχονται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους που έχουν γίνει αποδεκτοί από τους συμβεβλημένους γιατρούς, καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες που εκδίδονται από τον Οργανισμό.

Ως προς τη συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στον ασθενή, αυτή αποτυπώνεται σαφέστατα στις βασικές αρχές της Ιατρικής Δεοντολογίας σύμφωνα με τις οποίες «Το ιατρικό λειτούργημα διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια καθώς και στην ιδιωτικότητα του καθενός και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις».

Όλα τα προαναφερθέντα θεωρούνται αυτονόητα και εφαρμόζονται εν πολλοίς από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς. Για τη μειοψηφία των γιατρών που δεν τηρούν τους όρους της σύμβασης και τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, εφιστούμε την προσοχή ότι στο εξής η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ θα υποχρεωθεί να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ


Την ανακοίνωση θα τη βρείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου