Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Βουλή, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, εκλήθησαν οι εκπρόσωποι των φορέων που εμπλέκονται στο φάρμακο για να διατυπώσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους για τη φαρμακευτική πολιτική.

Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο τις θέσεις του ΠΦΣ επί της φαρμακευτικής πολιτικής.

Το κείμενο διανεμήθηκε στα πολιτικά κόμματα, τους Βουλευτές και τους Φορείς.ΒΟΥΛΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΑ 100000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου