Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

ΕΟΠΥΥ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΓΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ


1. Κατόπιν των διατάξεων του Νόμου 3918 για την σύσταση του ΕΟΠΥΥ και της υπ΄αριθμ. 8/31.8.2011 απόφασης του Δ Σ του ΕΟΠΥΥ, σχετικά  με το είδος των συνταγολογίων που θα χρησιμοποιούν οι γιατροί του Οργανισμού, σας ενημερώνουμε ότι από 01.11.2011 για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ θα γίνεται χρήση των συνταγολογίων που διαθέτει ήδη και χρησιμοποιεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Διευκρινίζεται ότι οι γιατροί θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μόνο όταν δεν είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών ΕΟΠΥΥ. Τα ατομικά συνταγολόγια ασφαλισμένων των εν λόγω ταμείων δεν θα χρησιμοποιούνται από 1ης Νοεμβρίου 2011.
2. Σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων, σας ενημερώνουμε ότι τα φάρμακα που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, χορηγούνται από τα Φαρμακεία του Οργανισμού σε ασθενείς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από 01.11.2011.
Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου