Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

ΙΚΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

Το ΙΚΑ με σχετική εγκύκλιό του διορθώνει το αποζημιούμενο ποσό για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου το οποίο πλέον θα διαμορφώνεται σε 35 ευρώ μαζί με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου. Δηλαδή, για συμμετοχή 25%, η μέγιστη τιμή που αποδίδεται από ΙΚΑ θα είναι 26,25 ευρώ.
Η νέα εγκύκλιος ισχύει από 1-11-2011, ως εκ τούτου μέχρι τότε τιμολογούμε τις ταινίες με ανώτατο αποδιδόμενο ποσό από το ΙΚΑ τα 35 ευρώ.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου